play

Kontiolahden kunnanhallitus päättää maanantaina, käynnistetäänkö kunnassa yt-neuvottelut – työnantajan harkitsema suunnitelma ei sisältäisi lomautuksia

Kontiolahden kunnassa harkitaan yt-neuvotteluiden käynnistämistä.

Kontiolahden kunnassa harkitaan yt-neuvotteluiden käynnistämistä. Kuva: Susanna Lehikoinen-Eriksson

Toimitus

Kontiolahden kunnanhallitus käsittelee kokouksessaan maanantaina koko kunnan henkilöstöä koskevien yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämistä. Kunnan torstaina julkaiseman tiedotteen mukaan yhteistoimintaneuvottelut olisivat osa kunnan talouden tasapainottamista.

- Kuluva vuosi 2023 on talouden näkökulmasta tarkasteltuna kohtuullinen, mutta vuodet 2024 ja 2025 ovat tämän hetken arvion mukaan lähes 4 miljoonaa alijäämäisiä vuositasolla. Toiminnallisten ja rakenteellisten uudistuksien tekeminen tulee ajankohtaiseksi ja uusista menoja lisäävistä toimista tulee pidättäytyä, tiedotteessa todetaan.

- Vuoden 2023 aikana on alettava sopeuttamaan menorakennetta. Sopeuttamistoimenpiteitä on jatkettava toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi myös tulevina vuosina.

Alustava arvio: Edessä enintään 25 työsuhteen irtisanominen tai osa-aikaistaminen

Kunnanhallitukselle esitetään, että kunnassa käynnistetään koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelut eivät koskisi tytäryhtiöiden henkilöstöä.

Kunnanhallitukselle esitetään myös, että se asettaisi ensi vuoden talousarvioon kunnan ulkoisen toimintakatteen pienentämistavoitteeksi 1,5 miljoonaa euroa. Tavoite voitaisiin saavuttaa pienentämällä toimintamenoja tai vaihtoehtoisesti kasvattamalla toimintatuloja tai toteuttamalla molempia vaihtoehtoja samanaikaisesti.

- Talousarvion 2024 pohjana käytetään ennustetta, jossa on mm. otettu huomioon virka- ja työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset verrattuna vuoden 2023 alkuperäiseen talousarvioon, mutta ei muita menolisäyksiä. Taloussuunnitelmakauden 2024-2026 sopeutustarve on noin neljä miljoonaa euroa, kunnan tiedotteessa tuodaan esille.

Organisaation kohdistuvien toimenpiteiden harkitsemisen ohella pohditaan myös organisaation toiminnan uudistamista toiminnan ja tehtävien uudelleenjärjestelyllä.

- Tavoitteena ei olisi vain vähentää henkilöstömenoja vaan kehittää ja tehostaa kunnan toimintaa tehtävien uudelleenjärjestelyillä vastaamaan organisaation toiminnan tarpeita.

Harkinnassa olevat organisaatioon kohdistuvat säästötoimet sekä toiminnan ja tehtävien uudelleenjärjestelyt voisivat työnantajan alustavan arvion mukaan tarkoittaa enintään 25:n kunnan työntekijän tai viranhaltijan palvelussuhteen irtisanomista tai osa-aikaistamista.

- Toiminnan ja tehtävien uudelleenjärjestelyiden yhteydessä voisi myös muodostua uusia tehtäviä/virkoja. Työnantajan harkitsema suunnitelma ei sisältäisi lomautuksia. Yhteistoimintaneuvottelujen kesto olisi yhteistoimintalain mukaisesti vähintään kuusi viikkoa ellei yhteistoimintaneuvotteluissa toisin sovita. Tarvittaessa neuvotteluihin voisi varata säädettyä minimiaikaa pidempi aika.

Investoinnit kuriin

Investointitaso halutaan lisäksi alentaa kestävälle tasolle velkaantumiseen liittyvien riskin kasvamisen, korkotason nousun ja korkean investointitason menoja lisäävien vaikutusten rajoittamiseksi.

- Tällä hetkellä erityisen huolestuttavaa on se, että vuosikate ei riitä läheskään kattamaan poistoja tulevina vuosina. Vuosikatteen riittävyys poistojen kattamiseen on yksi keskeisimpiä terveen kuntatalouden mittareita.

Kunnassa käynnistettiin kevään aikana erilaisten vaihtoehtoisten säästö- ja tehokkuustoimenpidevaihtoehtojen kartoitus. Erilaisten toiminnallisten säästö- ja tehokkuustoimenpiteiden kartoittaminen jatkuu syksyllä ensi vuoden talousarvion valmistelun yhteydessä.

- Yhteistoimintaneuvottelujen rinnalla sekä osana talousarviovalmistelua jatketaan syksyn aikana keväällä käynnistettyä taloutta ja toimintaa koskevaa tarkastelua. Säästöjä etsitään yhä myös muista menoista ja muillakin keinoin eikä pelkästään henkilöstön vähentämiseen kohdistuvista yhteistoimintaneuvotteluista. Lisäksi mahdollisuuksien mukaan säästöjä voi tulla eläköitymisten ja muun luontaisen henkilöstön poistuman kautta.

Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta