play

Uusia pientalotontteja Kontiolahden Lamminrantaan, Onkilammen ulkoilureitti säilyy ennallaan

Onkilammen ympäri kulkeva ulkoilureitti säilyy ennallaan, sillä 
Lamminrannan uudet rakennuspaikat sijaitsevat etäällä lammesta.

Onkilammen ympäri kulkeva ulkoilureitti säilyy ennallaan, sillä Lamminrannan uudet rakennuspaikat sijaitsevat etäällä lammesta.

Toimitus

Kontiolahden Lamminrannan alueelle on valmistunut ehdotus noin 8,1-hehtaarisesta asemakaavan muutoksesta ja laajennuksesta. Uutta asemakaavoitettua aluetta muodostuu noin 7,7 hehtaaria ja kaavalla osoitetaan yhteensä 16 erillispientalojen tonttia, joista kolme on jo olemassa olevaa rakennuspaikkaa. Uusista rakennuspaikoista 12 sijoittuu kunnan ja yksi yksityisen omistamalle alueelle.