play

Stora Ensolle uusi toimitusjohtaja

Stora Enso Oyj:n uusi toimitusjohtaja Hans Sohlström.

Stora Enso Oyj:n uusi toimitusjohtaja Hans Sohlström.

Toimitus

Toimitus