play

Stora Enso investoi Enocellin sellutehtaaseen 38 miljoonaa valmistaakseen valkaisematonta sellua

Enocellin tehdas voi parin vuoden päästä tuottaa sekä valkaistua että valkaisematonta pitkäkuitusellua. Valkaisemattoman sellutonnin tuotannosta syntyvä hiilijalanjälki tulee olemaan yli 20 prosenttia pienempi kuin valmistetun valkaistun sellutonnin.

Enocellin tehdas voi parin vuoden päästä tuottaa sekä valkaistua että valkaisematonta pitkäkuitusellua. Valkaisemattoman sellutonnin tuotannosta syntyvä hiilijalanjälki tulee olemaan yli 20 prosenttia pienempi kuin valmistetun valkaistun sellutonnin.

Toimitus

Stora Enso investoi 38 miljoonaa euroa valkaisemattoman sellun tuotantoon Enocellin tehtaalla Uimaharjussa. Investoinnin jälkeen Enocellin tehdas voi joustavasti tuottaa sekä valkaisematonta että valkaistua pitkäkuitusellua.