play

Pääkirjoitus: ei vain monipalveluauto

Kuva: Suvi Palosaari

Suvi Palosaari

Hyvinvointialueen palvelustrategia- ja palveluverkostosuunnitelma etenee aluevaltuuston päätettäväksi ensi viikolla. Laajat pöytäkirjat ja lausunnot osoittavat, että liikkuvien palvelujen käsite on epäselvä ja se usein käsitetään lähinnä palveluautossa tapahtuvaksi toiminnaksi. Ajatus henkilökohtaisten terveysasioiden hoidosta bussissa pelottaa syystäkin, ja mielikuvasta nousee herkästi esiin useita kysymyksiä: miten arkaluontoiset asiat pysyvät asiakkaan ja hoitohenkilöstön välisenä tai miten palveluauton tilat riittävät ja pysyvät tarpeeksi hygieenisinä.