play

Pienpuun keruu lisääntyi viimeisenä kemera-tukivuonna, jatkossa metsätalouteen saa metka-tukia

Kuvituskuva harvennushakkuista.

Kuvituskuva harvennushakkuista.

Toimitus

Metsänomistajat käyttivät metsätalouden kemera-tukia vuonna 2023 14 prosenttia edellisvuotta enemmän, tiedottaa Suomen metsäkeskus. Kemera-tukea käytettiin nuorten metsien hoitoon, suometsien hoitoon, metsäteihin ja terveyslannoituksiin viime vuonna noin 42 miljoonaa euroa. Eniten metsänomistajat käyttivät kemera-tukia nuoren metsän hoitoon ja pienpuun keruuseen. Tähän metsänhoitotyöhön tukea käytettiin yhteensä 17,7 miljoonaa euroa, mikä oli 27 prosenttia edellisvuotta enemmän. Varttuneiden taimikoiden hoitoon käytettiin tukea 11 miljoonaa euroa ja taimikoiden varhaishoitoon 6 miljoonaa euroa.