play

Näpäkät eli lukijoiden tekstiviestit

Toimitus

15.6. ilmestyneessä lehdessä oli Enon kouluihin liittyvä juttu, jossa mainittiin Louhiojan koulun oppilasmääristä. Hyvä on muistaa, että alhainen oppilasmäärä johtuu suurelta osin muutama vuosi sitten toteutetuista koulupiirirajojen muutoksista, joilla Louhiojan koulun oppilasmääriä saatiin pienemmiksi ja kylän koulun oppilasmääriä suuremmiksi.