play

Kyyrönsuon kosteikolla on 85-prosenttisesti valmista, kosteikolle johdettiin vedet kesällä: alue koostuu viidestä altaasta, alkuperäisestä ja uudesta Paskolähteenpuron uomasta sekä metsitettävästä kuivemmasta alueesta

Antti Suontama esittelee Kyyrönsuon kosteikon suurinta allasta, joka on kooltaan 11 hehtaaria.

Antti Suontama esittelee Kyyrönsuon kosteikon suurinta allasta, joka on kooltaan 11 hehtaaria.

Toimitus

Energiaturpeen noston loputtua Kontiolahden kunnalle palautunutta Kyyrönsuon aluetta on alettu ennallistaa kahden eri hankkeen voimalla. Tämän vuoden loppuun jatkuva Kunta-Helmi-ennallistamisavustus on mahdollistanut Paskolähteenpuron uoman palauttamisen alueelle ja ely-keskuksen vesiensuojeluavustus kosteikon tekemisen. Jälkimmäinen jatkuu vielä ensi vuoden ajan.