play

Pääkirjoitus: näkyminen ja kuuleminen on osa demokratiaa

Suvi Palosaari

Joensuun tarkastuslautakunnan raportin mukaan (sivu 19) maaseutualueiden palvelupisteiden asukaslähtöinen kehittyminen toteutui viime vuonna vain osittain. Lautakunnasta toivottiin, että muutkin kaupungin lautakunnat näkisivät kaupungin kokonaan, ei vain kantakaupunkia. Tähän oivallisena keinona nähtiin esimerkiksi jalkautuminen pitäjiin.