play

Pohjois-Karjalan painopisteinä uudistuva teollisuus ja kehittyvät teknologiat

Kuva: Harri Ronkainen

Kati Honkanen

Ely-keskus on julkaissut tälle vuodelle päivitetyn Itä-Suomen yritysrahoitusstrategian. Strategiaa käytetään ely-keskuksissa yrityksen kehittämisavustushakemusten sekä Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston yritystukihakemusten arvioinnissa ja hakemusten pohjalta tehtävien päätösten valmistelussa Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan sekä Pohjois-Savon maakuntien alueella.