play

Lukijan kynästä: Lasten ja nuorten paikalliset koulu- ja päiväkotipalvelut tulee turvata

"Opetuksen keskittäminen suuriin kouluyksikköihin ei lähde lapsen tarpeista", kirjoittajat viestivät mielipidekirjoituksessa.

"Opetuksen keskittäminen suuriin kouluyksikköihin ei lähde lapsen tarpeista", kirjoittajat viestivät mielipidekirjoituksessa. Kuva: Kuvituskuva: Taru Tykkyläinen

Joensuun Omakotiyhdistys: Hannu Luotonen, puheenjohtaja ja Mauri Väisänen, varapuheenjohtaja

Joensuun Omakotiyhdistys on huolestunut suunnitelmista kaupungin koulu- ja päiväkotiverkon karsimisesta. Perusopetuslain mukaan, perusopetusta suunniteltaessa, järjestäessä ja siitä päätettäessä, on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu.

Opetuksen keskittäminen suuriin kouluyksikköihin ei lähde lapsen tarpeista, ainoastaan säästötavoitteista, joiden vaikutuksia voi kyseenalaistaa. Kouluverkon karsiminen oppilasmäärien pienenemisen vuoksi ei ole peruste myöskään siitä tavoiteasetelmasta, jonka mukaan kaupunkirakennetta pyritään entisestään tiivistämään, koska sen vaikutuksia ei vielä pystytä arvioimaan. Tiivistäminen koulusäästöineen voi jo lähitulevaisuudessa osoittautua lyhytnäköiseksi.

Lyhytnäköinen tämä päätös on myös verrattaessa sitä kaupungin melko tuoreisiin ja hyvin kalliisiin muihin ratkaisuihin, muun muassa urheilu-, liikenne- ja kaupunginhallinnon sijoitusinvestointeihin. Lapsetko joutuvat maksumiehiksi hankkeista, joitten tarpeellisuuspriorisointi viimeistään nyt kyseenalaistuu?

Jokainen lapsiperhe pyrkii asunnonhankintapäätöstä tehdessään asettamaan lapsensa edun ja turvallisuuden ensisijaiseksi; lähikoulu, päiväkoti ja peruspalvelut sisältyvät näihin. Niiden puuttuminen vaikuttaa välittömästi alueen houkuttelevuuteen ja heijastuu heti myös asuntojen hintatasoon.

Mainos alkaa
Mainos päättyy
Mainos alkaa
Mainos päättyy

Haja-asutusalueella jokaisen kyläkoulun lakkautus vaikuttaa kyläyhteisön toimintaan ja kylän kehittämiseen kielteisesti. Lapsiperhe ei rakenna tai osta sieltä asuntoa, ellei perhe ole ammattinsa vuoksi sidottu alueeseen. Juuri Pohjois-Karjalassa näemme surullisia esimerkkejä tästä. Kylien autioituessa myös asuinkunta surkastuu ja muuttoliike voimistuu.

Kaupungissamme toistetaan mantraa, että palvelut eivät ole seinissä, mutta kyllä ne niitten seinien sisällä ovat. Seiniä ulkoistamalla ulkoistamme myös verotulomme. Omassa omistuksessa olevat terveet seinät ovat mitä järkevintä kunnallispolitiikkaa.

Naapurikunnassa Kontiolahdella on esimerkiksi rakennettu uusi koulu vanhan koulun yhteyteen. Koulu- ja päiväkotien sulkemista ja keskittämistä on perusteltu mm. lasten määrän vähenemisellä. Esimerkiksi Mutalan alueella on käynnissä asujaimiston vaihtuminen, jossa vanhempia asukkaita siirtyy kerrosta- ja palvelutaloihin ja tilalle muuttaa lapsiperheitä.

Kunnallisvero koetaan myös kilpailuelementiksi. Mutta ovatko kuoliaaksi näivetetyt palvelut kilpailuetu verrattuna tasokkaaseen palvelutuotantoon, vaikka se maksaisikin enemmän? Hyvin monissa kyselytutkimuksissa vastaajat asettavat toimivat palvelut etusijalle.

Me joensuulaiset ohjaamme omilla päätöksillämme kaupunkimme tulevaisuutta, lastemme turvallisuutta, asuinalueiden houkuttelevuutta, mikä heijastuu asuntojen hintoihin ja myyntiaikoihin. Palveluiden ja niihin tarvittavien verotulojen tulee olla järkevässä tasapainossa. Eikä aina pidä muuttamisen ilosta muuttaa sellaista mikä toimii.

Joensuun Omakotiyhdistys

Hannu Luotonen, puheenjohtaja

Mauri Väisänen, varapuheenjohtaja

Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta