play

Kuluttajien luottamus taloustilanteeseen heikko

Rahaa oli joulukuussa jäänyt säästöön enää noin puolella kuluttajista.

Rahaa oli joulukuussa jäänyt säästöön enää noin puolella kuluttajista. Kuva: Suvi Palosaari

Kati Honkanen

Tilastokeskuksen tekemän kuluttajien luottamustutkimuksen mukaan kuluttajien arvio oman taloutensa nykytilasta oli joulukuussa hyvin heikolla tasolla. Myös odotukset omasta sekä Suomen yleisestä taloudesta vuoden kuluttua olivat synkät. Luottamusindikaattorin saldoluku oli –13,3, kun se marraskuussa oli –12,4. Vuodentakaiseen verrattuna näkemykset puolestaan kohenivat jonkin verran, silloin luottamusindikaattori sai arvon –18,5, joka oli heikoin lukema koskaan. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on –2,4.

Tutkimukseen vastasi joulukuussa 1 235 Suomessa asuvaa henkilöä. Suurimpia huolenaiheita olivat oma rahatilanne ja työttömyys. Vahvinta talousluottamus oli pääkaupunkiseudulla ja heikointa Itä-Suomessa. Väestöryhmistä optimistisimpia olivat yrittäjät, kielteisimmin talouskehitystä arvioivat työttömät.

Kuluttajien odotukset yleisen työttömyystilanteen kehityksestä Suomessa pysyivät ennallaan ja synkällä tasolla. Ainoastaan kymmenen prosenttia odotti, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja peräti 61 prosenttia arvioi sen lisääntyvän.

Palkansaajat ja yrittäjät kokivat omakohtaisen työttömyyden tai lomautuksen uhan kasvaneen jonkin verran. Uhan arvioitiin olevan selvästi suurempi kuin keskimäärin pitkällä ajalla ja pahin kolmeen vuoteen. Työllisistä kolme prosenttia uskoi uhan vähentyneen omalla kohdallaan ja 24 prosenttia arvioi riskin kohonneen. Toisaalta 45 prosenttia työllisistä koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi tai lomautetuksi.

Huono aika hankinnoille

Tutkimukseen osallistuneista kuluttajista vain 18 prosenttia uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana, 43 prosenttia arvioi sen heikkenevän. Oman taloutensa kohentumiseen luotti 28 prosenttia ja 20 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa.

Joulukuussa ajankohtaa pidettiin edelleen hyvin huonona niin lainanotolle, kestotavaroiden ostamiselle kuin myös säästämiselle. Kuluttajista vain kymmenen prosenttia arvioi ajan otolliseksi lainan ottamiselle ja 38 prosenttia piti säästämistä kannattavana. Ainoastaan kymmenen prosentin mielestä hetki oli otollinen hintaville hankinnoille.

Kuluttajien arvio omasta rahatilanteestaan vajosi joulukuussa alimmilleen sitten vuoden 2000. Mahdollisuuksia säästämiseen tulevina kuukausina ennakoitiin olevan hieman vähemmän kuin yleensä. Rahaa oli joulukuussa jäänyt säästöön enää noin puolella kuluttajista. 69 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta