play

Vuosien virrasta: Kontiolahden kunta osti linja-autopalveluita kesäksi

Suvi Palosaari

Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä esitti parikymmentä vuotta sitten kahden osaston sulkemista Kontioniemen sairaalasta. Kirurgisen osaston ja sisätautiosaston lakkauttamisen syynä oli Tikkamäelle suunnitellun laajennusosan rakentaminen. Osastojen sulkeminen johtaisi Kontioniemen sairaalan potilasmäärien supistumiseen noin kolmanneksella. Sairaalassa toimi kyseisellä hetkellä kaiken kaikkiaan kuusi vuodeosastoa. Kahden osaston lakkauttamisen pelättiin vähentävän tai lopettavan kokonaan myös osastoja tukevien palveluyksiköiden, kuten röntgenin ja laboratorion toiminnan. Työpaikkoja arveltiin siirtyvän Joensuuhun noin 35–40.