play

Selkieläinen yrittäjä Riku Mantsinen pohtii rakennusalaa vastuullisuusnäkökulmasta ja on huomannut, että moniakin asioita voisi tehdä toisin

Riku Mantsinen on pohtinut vastuullisuusäkökulmaa rakentamisen alalla monillakin tavoilla.

Riku Mantsinen on pohtinut vastuullisuusäkökulmaa rakentamisen alalla monillakin tavoilla. Kuva: Suvi Palosaari

Suvi Palosaari

Selkiläinen Karelia Puutec oy:n yrittäjä Riku Mantsinen on pohtinut vastuullisuutta rakennusalalla useista näkökulmista. Hänen omassa yrityksessään vastuullisuus korostuu päämateriaalissa eli puussa itsessään, kun siitä pitää saada pitkäikäisiä tuotteita ympäristöystävällisillä menetelmillä. Mantsinen on kehitellyt liimattoman, puisen rakennuslevyn, jota voisi tuottaa pienteollisessa mittakaavassa lähellä kasvaneesta puusta. Liimaton rakennuslevy on vaihtoehto ristiin liimatuille CLT-levyille.