play

Destian maa-aineslupa sai jatkoa Enossa

Kuva: Aino Pesu

Susanna Lehikoinen-Eriksson

Destia oy sai maa-ainesluvan soran ja hiekan ottamiseen ja kiviaineksen murskaukseen 15 vuoden ajaksi Enon Päresärkän sora-alueelle. Kyseessä on jo olemassa olevan ottotoiminnan jatkaminen.