play

Kasvatus- ja koulutuslautakunta tyrmäsi ajatuksen Louhiojan koulun varhennetusta lakkauttamisesta

Louhiojan koulussa aloitti tänä syksynä 63 oppilasta. Syksyllä 2024 oppilaita olisi tämänhetkisen tiedon mukaan 51.

Louhiojan koulussa aloitti tänä syksynä 63 oppilasta. Syksyllä 2024 oppilaita olisi tämänhetkisen tiedon mukaan 51. Kuva: Taru Tykkyläinen

Taru Tykkyläinen

Joensuun kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta ei hyväksynyt sivistys- ja hyvinvointijohtajan esitystä, että Louhiojan koulun huoltajille järjestettäisiin kuulemistilaisuus ja kuultaisiin huoltajia siitä, halutaanko Louhiojan koulun oppilaiden siirtyvän Enon kouluun jo syksyllä 2024.

Keskustelun aikana Pekka Puustinen (kesk.) ehdotti pohjaehdotuksesta poiketen, että Louhiojan koulun lakkauttamisessa noudatetaan kaupunginvaltuuston aiempaa päätöstä ja ja varhennettu lakkauttaminen otetaan käsittelyyn, jos siitä tulee aloite esimerkiksi alueen huoltajilta tai kyläyhdistykseltä.

Valtuusto päätti helmikuussa 2021, että Louhiojan koulu lakkautetaan ja oppilaat siirtyvät Enon kouluun, kun oppilasmäärä laskee 50 oppilaaseen tai sen alle. Elokuun tarkastelun mukaan Louhiojan koulussa olisi 51 oppilasta syksyllä 2024.

Äänestyksessä kaikki lautakunnan jäsenet olivat Puustisen ehdotuksen kannalla, joten päätösehdotus hyväksyttiin äänin 0-11. Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Riitta Huurinainen ilmoitti jättävänsä päätökseen eriävän mielipiteen.

Mainos alkaa
Mainos päättyy
Mainos alkaa
Mainos päättyy

Enon uusi alakoulu valmistuu syksyllä 2024. Sivistys- ja hyvinvointijohtaja perusteli päätösehdotustaan muun muassa sillä, että Louhiojan koulun oppilaat voisivat aloittaa Enon koulun uusissa tiloissa samaan aikaan muiden oppilaiden kanssa, mikä tukisi hänen mukaansa ryhmäytymistä ja luokkajaon tarkoituksenmukaisuutta.

Tuoreen tarkastelun mukaan Louhiojan koulussa olisi aloittamassa 53 oppilasta syksyllä 2025, 41 oppilasta syksyllä 2026 sekä 37 oppilasta syksyinä 2027 ja 2028.

Juttua päivitetty 30.8. Lisätty tieto, että Puustisen ehdotukseen sisältyi myös se, että asia otetaan käsittelyyn, jos aiheesta tulee aloite alueelta.

Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta