play

Kontiolahdella aurinkovoimalan mahdollistava Kyyrönsuon kaava valmistui

Kyyrönsuolta löytyvät muutamat aurinkopaneelit antavat pientä osviittaa siitä, minkä kokoisista paneeleista aurinkovoimala tulisi mahdollisesti rakentumaan.

Kyyrönsuolta löytyvät muutamat aurinkopaneelit antavat pientä osviittaa siitä, minkä kokoisista paneeleista aurinkovoimala tulisi mahdollisesti rakentumaan. Kuva: Suvi Palosaari

Susanna Lehikoinen-Eriksson

Kontiolahden kunnanvaltuusto on hyväksynyt Kyyrönsuon osayleiskaavan. Noin 460 hehtaarin kaava-alue rajautuu Kajaanintiehen ja Joensuun Raatekankaaseen. Lehmoon on matkaa noin kilometri. Kaavan myötä Kyyrönsuolle voidaan rakentaa teollisen mittakaavan aurinkovoimala.

Kaavahanke sai alkunsa aurinkovoimalan rakentamista suunnittelevan Forus oy:n aloitteesta. Osayleiskaava päätettiin laatia, koska vastaavan mittakaavan teollista aurinkovoimalahanketta ei Pohjois-Karjalassa ole aiemmin tehty.

Suojeltaviakin osia

Kyyrönsuon mahdollisen aurinkovoimalan ympäristövaikutuksia alueelle selvitettiin viime vuonna. Alueelle tehtiin maisema-, luonto-, hiilitaseselvitykset ja selvitys pintavesien hallinnasta aurinkovoimala-alueella.

Niissä huomattiin, että Kyyrönsuolla on viitasammakon levähdys- ja elinalueita sekä teerien soidinalueita. Niille osoitettiin kaava-alueelle suojeltavia osia. Aurinkovoimala-alueen aitaaminen puolestaan muuttaa hirvieläinten kulkureittejä.

Mainos alkaa
Mainos päättyy
Mainos alkaa
Mainos päättyy

Selvitysten mukaan vaikutukset pohjavesiin ovat vähäiset, mutta pintavesiin rakennusaikana vaikutuksia on enemmän. Puiden poisto, paneelit ja tiestön rakentaminen vaikuttavat valumavesien määrään.

– Maanrakennustöitä ei tule sen vuoksi ajoittaa ylivirtaama-aikaan, Marja-Liisa Sykkö sanoi.

Painetta Fingridille

Aurinkovoimala voisi tuottaa sähköä vuonna 2026, jos hanke etenee tavoiteaikataulussaan. Sähköä voitaisiin tuottaa vuodessa noin 103 gigawattituntia, mikä vastaa noin 50 000 kerrostalokaksion vuotuista sähkönkulutusta. Sähkö kuljetetaan maakaapelia pitkin Jaamankankaan muuntoasemalle.

Aulikki Sihvonen (kok.) oli tyytyväinen kunnanvaltuuston kokouksessa siitä, että kaava luo painetta myös kantaverkko Fingridille toteuttaa Pohjois-Karjalaan 400 kilovoltin kantaverkko.

Kuva: Karjalainen

Kyyrönsuon kaava lukuina

1 – Alue rajautuu Kajaanintiehen ja Joensuun Raatekankaaseen, etäisyys Lehmoon noin kilometri.


2 – Kaavassa suojellaan kahta eläinlajia: viitasammakoiden elinalueita ja teerien soidinalueita.


7–15 – Aurinkovoimala olisi päästönegatiivinen 7–15 vuoden kuluessa.


103 – Kyyrönsuolla voisi tuottaa 103 gigawattitunnin edestä aurinkovoimaa vuosittain.


109 – Puita poistetaan 109 hehtaarilta.


141 – Aurinkovoimalalle osoitetaan 141 hehtaaria.


460 – Kaava-alueen pinta-ala on noin 460 hehtaaria.

– Itä-Suomi ansaitsee osansa vihreästä siirtymästä ja investoinneista. Tästä tulisi myös aikamoinen kiinteistöveropotti kunnalle, mikä on tässä tilanteessa erityisen toivottavaa, Jyry Eronen (kesk.) totesi.

Aurinkovoimalan pitäisi laskelmien mukaan olla päästönegatiivinen 7–15 vuoden kuluessa. Sykkö summasikin, että toteutuessaan aurinkovoimala edistäisi puhdasta siirtymää, tukisi Suomen energiaomavaraisuutta ja kunnan ilmastotavoitteita.

– Tämä on loistava imagotekijä meidän kunnallemme, Matti Mäntynen (sd.) tiivisti.

Aurinkovoimalan toteuttamiseksi Forus oy:llä on edessään vielä suunnittelutarveratkaisun ja rakennusluvan hakeminen.

Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta