play

Hätäilmoitus viittomakielellä -kokeilu päättyy vuoden 2023 lopussa

Toimitus

Viittomakieliset ovat voineet runsaan kahden vuoden ajan ottaa yhteyden hätäkeskukseen 112 Suomi -sovelluksen kautta videoyhteydellä. Kyseessä on Hätäkeskuslaitoksen ja Kelan viranomaisyhteistyössä toteutettu kokeilu, joka on ollut tarkoitettu todellisiin hätätilanteisiin. Kokeilu päättyy vuoden 2023 lopussa, koska sen rahoitusta ei jatketa.