play

Eduskuntavaalit: vasemmistoliiton ehdokas Petteri Tahvanainen pyrkisi energiaitsenäistä Suomea kohti ja panostaisi perusterveydenhuoltoon ja ennaltaehkäisyyn

Petteri Tahvanainen (vas.).

Petteri Tahvanainen (vas.). Kuva: Susanna Lehikoinen-Eriksson

Susanna Lehikoinen-Eriksson

Kysyimme Enon, Uimaharjun ja Kontiolahden alueella asuvilta eduskuntavaaliehdokkailta seitsemän kovaa kysymystä.

1. Millaisia panostustarpeita Pohjois-Karjalan tie-, raide- ja ilmaliikenteessä mielestäsi on, Petteri Tahvanainen (vas.)? Mistä rahat?

– Saavutettavuuden turvaaminen, liikenneyhteyksien kehittäminen ja raideinvestoinnit ovat tärkeintä Itä-Suomen kannalta. Raideliikenteen alasajo on lopetettava ja Itärata-hanketta vietävä eteenpäin. Karjalan radan nopeuden nosto on ensisijaista. Toimiva raideverkosto on maakunnan elinkeinoelämän veturi. Alemman tason tieverkoston korjausvelkaa on pienennettävä ja kunnossapitoon varattava riittävät varat. Rahoitus verovaroin, on Itä-Suomen vuoro saada varat tie- ja raideinfran kunnostukseen.

2. Miten suhtaudut ulkomaalaiseen energiaan? Pitäisikö Pohjois-Karjalassa pystyä lisäämään esimerkiksi tuulivoiman käyttöä?
Mainos alkaa
Mainos päättyy
Mainos alkaa
Mainos päättyy

– On pyrittävä energiaitsenäistä Suomea kohti. Ulkomaisesta energiasta pois siirtymiseen ajavat ilmastonmuutokseen liittyvien syiden lisäksi geopolitiikka, huoltovarmuus ja hinta. Irtaantumisen ei saa aiheutua kohtuuttomia kustannuksia pieni- ja keskituloisille eikä kasvattaa tuloeroja. Hinnan nousua on kompensoitava ihmisille alue- ja sosiaalipoliittisin perustein. Erityisesti tuulivoiman ja aurinkoenergian tuotantoa on lisättävä. Esteet tuulivoiman rakentamiselle Itä-Suomessa on poistettava.

3. Mitä lasten ja nuorten syrjäytymisen ja mielenterveyshaasteiden selättämiseksi pitäisi tehdä?

– Ennaltaehkäiseviä keinoja tulee kehittää vastaamaan lasten ja nuorten tarpeita, mikä tarkoittaa resurssien kohdentamista erityisesti mielenterveyspalveluihin, perheiden tukemiseen, lastensuojeluun, nuorisotyöhön, oppilashuoltoon sekä poliisin ennalta estäviin toimintoihin.

4. Millä toimilla vaikuttaisit oman alueesi työllisyyteen ja vastaisit osaajapulaan?

– Valtion on tuettava teollisuuden reilua siirtymää. Uusiutuvaan energiaan perustuva järjestelmä työllistää tulevaisuudessa enemmän kuin nykyinen fossiilitalous. Reilu siirtymä tulee vaatimaan historialliset investoinnit muun muassa uusiutuvaan energiaan ja tarjoaa mahdollisuuden kestävään uuteen liiketoimintaan ja ratkaisuihin, joita tulevina vuosina koko maailma tarvitsee. Huolehditaan esimerkiksi uusien ammattitutkintojen, kuten tuulivoima-asentajien saatavuudesta Itä-Suomessa.

5. Mitä keinoja olet valmis käyttämään, että myös harvaan asutuille alueille riittää hoitohenkilökuntaa, eikä esimerkiksi terveysasemien, neuvoloiden tai hammashoitoloiden henkilöstöpulasta johtuvia kesäsulkuja tarvittaisi?

– Työvoimapulaan erityisesti syrjäseuduille tulee löytää ratkaisuja.Ennaltaehkäisyyn ja perusterveydenhuoltoon täytyy panostaa merkittävästi. Sote-alan koulutuspaikkoihin on satsattava Itä-Suomessa. Hyvinvoivat työntekijät pysyvät työilmapiiriltään hyvissä työpaikoissa, joissa työn määrä on kohtuullinen ja palkka on riittävä.

6. Mistä lisää hoivapaikkoja ikäihmisille?

– Suomessa on liikaa huonokuntoisia ja muistisairaita ikääntyneitä, jotka eivät saa paikkaa ympärivuorokautisesta hoidosta. Kotihoidon työntekijät ovat tiukilla, kun hoidontarve kasvaa. Ympärivuorokautisen hoidon paikkoja on lisättävä kansallisella päätöksellä ja yhteisöllisen asumisen paikkoja on järjestettävä lisää. Kotihoitoon on luotava erillinen henkilöstömitoitus. Ikäihmisten asioita pitää hoitaa ihmiskeskeisesti.

7. Mihin alueellasi kaivataan kipeimmin muutosta ja tukea, ja miten uskot voivasi vaikuttaa asiaan eduskunnassa?

– Perusterveydenhuollon vahvistamiseksi on otettava käyttöön omalääkäri- ja omahoitajamalli koko maassa. Palveluiden vahvistamista on hyvinvointialueilla jatkettava ensin toimeenpanemalla seitsemän päivän hoitotakuu ja sitten ottamalla käyttöön omalääkäri- ja omahoitajamalli. Pysyvät ja pitkäaikaiset hoitosuhteet ovat niin hoitohenkilökunnan kuin potilaankin etu. Sitä vartenhan sinne pyritään, että epäkohdat saataisiin korjattua yhteistyöllä, se on kaikkien etu.

Petteri Tahvanainen

Ikä: 55

Asuinpaikka: Ala-Pappila, Eno

Ammatti: kirvesmies, isännöitsijä

Luottamustehtävät: Joensuun kaupunginvaltuutettu ja aluevaltuutettu sekä molemmissa vasemmistoliiton ryhmän puheenjohtaja, maakuntavaltuutettu, Puhas oy:n hallituksen jäsen, Koitereen kalatalousalueen puheenjohtaja

Perhe: Avovaimo, kaksi lasta

Mielenkiinnon kohteet: järjestötoiminta, metsästys, kalastus, marjojen ja sienten kerääminen

Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta