play

Joensuussa ja Kontiolahdella on koulupsykologeja alle lakimääräisen mitoituksen - tilanne on kuitenkin kohentunut viimeisen vuoden aikana muun muassa palkkahoukuttimien myötä

Kuva: Kuvitus: Suvi Lantta

Susanna Lehikoinen-Eriksson

Elokuussa astui voimaan laki, jonka mukaan jokaista 780 oppilasta kohden pitää olla yksi koulupsykologi. Valtakunnallisen ammattilaisvajeen vuoksi Kontiolahdella on tällä hetkellä 3,5 koulupsykologin paikasta täynnä kaksi. Joensuussa psykologeja on 13, joista yksi työskentelee Enossa ja Uimaharjussa. Joensuussa ja Kontiolahdella tulee olemaan yhteensä 21 koulu-psykologia, kun kaikki virat saadaan täytettyä.

Vastuu koulupsykologeista kuuluu hyvinvointialueille. Vajetta paikataan kouluhenkilöstölle suunnatulla konsultoivalla puhelinpalvelulla. Lasten ja nuorten ahdistuneisuus ja mielenterveyshaasteet ovat viime vuosina lisääntyneet, ja kouluilta tuleva palaute kertoo, että pysyvää lähipalvelua tarvittaisiin kipeästi.

– Vahvaa tukea tarvitaan aina enemmän, jos ei tule ennaltaehkäisevästi autetuksi. Oppilaan voimavarat ja halukkuus yhteistyöhön voivat myös loppua, jos henkilö vaihtuu koko ajan, Kontiolahden opetuspäällikkö Leila Kurki toteaa.

Akuutteja tilanteita ja oppilashuollon tutkimusjonoa puretaan myös ostopalveluna. Joensuu on lisäksi palkannut kouluille hyvinvointiohjaajia, yhden myös Uimaharjuun. Kurki ja Joensuun vs. sivistys- ja hyvinvointijohtaja Jani Kaasinen kokevat, että rekrytoinnin suhteen Siun sotessa tehdään kaikki voitava.

Mainos alkaa
Mainos päättyy
Mainos alkaa
Mainos päättyy

– Joskus on keskustelua, miten yhteistyö hyvinvointialueen kanssa sujuu. Tässä ei ole ollut pulmia. Tämä on meille yhteinen huoli, Kaasinen summaa.

Houkuttimia käytössä

Aiemmin lain määräämää mitoitusta ei ole ollut. Lapsiperheiden palveluiden palvelupäällikkö Sonja Hartikainen Siun sotesta iloitsee mitoituksesta, sillä se on edesauttanut lisäresurssien saamista oppilashuoltoon ja antaa osviittaa järkevästä työmäärästä. Sen myötä työn vetovoimakin näyttää kasvaneen.

– Aiemmin on saatettu ajatella, että koulupsykologi on yksin valtavan oppilasmäärän äärellä ja tarpeisuuden äärellä. Työtä on markkinoitu hengellä ”tule meille riittämään”, mutta ei se houkuttelevin paketti ole ollut.

Vahvaa tukea tarvitaan aina enemmän, jos ei tule ennaltaehkäisevästi autetuksi.
Leila Kurki

Työntekijöiden houkuttelemiseksi Siun sote on viimeisen puolentoista vuoden aikana lisännyt esihenkilöiden määrää ja rajannut työkuormaa: yhden koulupsykologin ei tarvitse ottaa vastuulleen lakimitoitusta enempää oppilaita. Käytössä on myös määräaikainen rekrytointilisä ja puolivuosittain maksettava sitouttamislisä.

– Tilanne on parantunut merkittävästi viimeisen vuoden aikana, mutta tyytyväinen ei voi olla, ennen kuin koulupsykologien määrä on lain määräämällä tasolla, Hartikainen summaa.

Pienissä kouluissa lakimitoituksen täyttäminenkään ei tarkoita, että koulupsykologi olisi paikalla jatkuvasti. Mitoituksen myötä tavoitteena on, että jokaisella koululla käy viikoittain psykologi. Se lisää jatkuvuutta ja helpottaa asioiden hoitamista.

Kuraattoreita riittävästi

Tammikuusta 2022 alkaen myös jokaista 670 oppilasta kohden kunnissa on pitänyt olla yksi koulukuraattori. Kontiolahdella kuraattoreita on neljän henkilötyövuoden verran. Joensuussa kuraattoreita on 21, joista yksi käy Eno–Uimaharjussa kolmesti viikossa.

– Kaikki Siun soten alueen kuraattoripaikat saatiin täyteen vuosi sitten, Hartikainen avaa.

Työssä on silti edelleen tiukkuutta, sillä lasten ja nuorten mielenterveydellisen hoidon tarve heijastuu vahvasti oppilashuoltoon. Sen myötä ennaltaehkäisevälle, koko kouluyhteisöä tukevalle työlle, kuten yksinäisyys- tai koulukiusaamisteemojen esille nostamiselle, jää toistaiseksi vain vähän aikaa.

Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta