play

Tilastokeskuksen tiedoista selviää, että vuosina 2019-2020 syntyneet pohjoiskarjalaiset elävät keskimäärin 80-vuotiaiksi

Syntyneiden lasten elinajanodote on kasvanut tasaisesti viimeisten 30 vuoden aikana.

Syntyneiden lasten elinajanodote on kasvanut tasaisesti viimeisten 30 vuoden aikana.

Toimitus

Tilastokeskuksen vastasyntyneen elinajanodote -tilastosta selviää, että Pohjois-Karjalassa vuosina 2019-2020 syntyneiden miesten elinajaksi odotetaan 77,69 vuotta ja naisten 83,91 vuotta. Keskimäärin vuosina 19-20 syntyneiden lasten odotetaan siis elävän keskimäärin noin 80-vuotiaiksi.