play

Siun sotelta voi saada 500–8 000 euron suuruisen sosiaalisen luoton

Kuva: Marko Puumalainen

Susanna Lehikoinen-Eriksson

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue Siun sote tiedottaa ottaneensa elokuun alussa käyttöön sosiaalisen luoton. Kyse on kohtuuehtoisesta lainasta, jota voidaan myöntää perustellusta syystä pohjoiskarjalaiselle henkilölle, jolla ei pienituloisuutensa, vähävaraisuutensa tai muun syyn vuoksi ole mahdollisuutta saada luottoa muilla keinoin.

Sosiaalista luottoa voidaan myöntää muun muassa velkojen yhdistämiseen ja velkakierteen katkaisuun, talouden kuntoon saattamiseen, asumisen turvaamiseen, välttämättömiin hankintoihin, sosiaalisen kriisin ylittämiseen tai työllistymisen edistämiseen. Siun sote voi myöntää sosiaalista luottoa 500–8 000 euroa hakemusta kohden. Lainan takaisinmaksuaika on enintään seitsemän vuotta.

– Siun soten alueella sosiaalisen luototuksen tarve painottuu ensisijaisesti työllisyyden edistämiseen sekä lapsiperheköyhyyden ehkäisemiseen. Palvelun tavoitteena on, että Pohjois-Karjalassa saadaan kohennettua työllisyyttä, edesautettua yksilön osallisuutta yhteiskunnan jäsenenä sekä laskettua lapsiperheköyhyyttä, tiedotteessa todetaan.

Palveluun hakeudutaan ottamalla yhteyttä sosiaalipalvelujen keskitettyyn puhelinpalveluun, jossa sosiaalihuollon ammattihenkilö arvio alustavasti asiakkaan kokonaistilanteen ja luoton saamisen edellytykset.

Mainos alkaa
Mainos päättyy
Mainos alkaa
Mainos päättyy

Luoton myöntäminen perustuu sosiaalihuoltolain mukaiseen palvelutarpeen arvioon. Luottoa myönnettäessä huomioidaan hakijan tulot ja menot, velat, varallisuus ja ansaintamahdollisuudet. Luottokelpoisuus ja lainan takaisinmaksukyky tarkastetaan osana hakemisprosessia. Hakijaa edellytetään myös tekemään vapaaehtoinen maksuhäiriömerkintä lainan nostamisen yhteydessä.

Luottopäätökset käsitellään työikäisten sosiaalipalveluiden taloussosiaalityössä. Luotosta ja sen takaisinmaksusta laaditaan sopimus, jonka toteutumista seurataan. Lisäksi luoton saaneella on mahdollisuus taloudelliseen neuvontaan ja ohjaukseen koko luoton takaisinmaksuajan. Sosiaalinen luotto on viimesijainen palvelu suhteessa muihin palveluihin.

Elokuussa 2023 voimaan tulevat lakimuutokset edellyttävät hyvinvointialueita tarjoamaan sosiaalisen luototuksen palvelua. Hyvinvointialueet järjestävät sosiaalista luototusta sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisena kuin alueella esiintyvä tarve edellyttää. Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen aluehallitus päätti 30. kesäkuuta pidetyssä kokouksessaan sosiaalisen luoton myöntämisperusteista ja soveltamisohjeista.

Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta