play

Lukijan kynästä: Yrittäjien kannanotto Lehmon osayleiskaavan puolesta

Toimitus

Kontiolahden Yrittäjät ry kannattaa vahvasti Lehmon osayleiskaavan hyväksymistä. Kaavaluonnoksessa on kunnan merkittävälle kasvualueelle Lehmoon osoitettu uusia teollisuus- ja työpaikka-alueita, jotka mahdollistavat tulevaisuudessa useita kymmeniä uusia yritystontteja. Yhdessä kunnan elinvoimatyön ja yrittäjyysmyönteisen asenteen kanssa tämä kaava mahdollistaa kunnan kasvun ja yritystyöpaikkojen lisääntymisen myös tulevaisuudessa.