play

Kiireettömissä ensihoitotehtävissä hätäkeskus voi siirtää tehtävän virtuaaliselle yksikölle, jolloin oikean avun pariin ohjaus voidaan tehdä puhelimitse

Hätäkeskuksen päivystäjä voi ohjata asiakkaan virtuaalisen ensihoitoyksikön puheille, jos asia ei olekiireeton. Ambulanssi lähetetään asiakkaan luo jatkossakin, jos tilanne sitä vaatii.

Hätäkeskuksen päivystäjä voi ohjata asiakkaan virtuaalisen ensihoitoyksikön puheille, jos asia ei olekiireeton. Ambulanssi lähetetään asiakkaan luo jatkossakin, jos tilanne sitä vaatii.

Toimitus

Siun soten yhteisessä tilannekeskuksessa toimiva ensihoidon virtuaaliyksikkö eli etäarviointi aloitti toimintansa huhtikuun puolivälissä. Virtuaaliyksikössä työskentelevät hoitajat eivät mene potilaiden luokse vaan tekevät ensihoidon etäarvioinnin. He neuvovat ja opastavat apua tarvitsevia puhelimen välityksellä tietyissä kiireettömissä ensihoitotehtävissä.