Julkaistu    |  Päivitetty 
Satu Niskanen

Kulttuurilähetettä kokeiltiin Enossa ja Uimaharjussa: hyvinvoinnin edistämiseen etsittiin uudenlaisia tapoja taiteen ja kulttuurin parista TILAAJILLE

Uimaharjulainen Sisko Seppo on saanut kuvataiteen yksilöohjausta Tuija Hirvonen-Puhakalta. Satu Niskanen Uimaharjulainen Sisko Seppo on saanut kuvataiteen yksilöohjausta Tuija Hirvonen-Puhakalta.

Kulttuurista hyvinvointia Pohjois-Karjalaan -hankkeen kulttuurilähetettä on testattu kevään aikana Enon ja Uimaharjun alueella. Lähetteen avulla on ollut tarkoitus aktivoida yksin asuvia ikäihmisiä, rohkaista heitä lähtemään kotoa ja madaltaa kulttuuritoimintaan osallistumisen kynnystä.

Kohderyhmänä ovat olleet erityisesti ne haja-asutusalueella asuvat ikäihmiset, jotka kokevat yksinäisyyttä, voimavarojen puutetta tai joilla on joku muu este, joka nostaa kynnystä osallistua ikäluokalle kohdennettuun virkistystoimintaan.

Toimintaa on toteutettu yhdessä Siun soten Etsivän vanhustyön kanssa.

Hae sivuilta