Julkaistu 

Itä-Suomen liikennekuolemien taustalla on usein ajonopeus

Itä-Suomen liikennekuolemien taustalla on usein ajonopeus Mikko Makkonen

Itä-Suomen tieliikenteessä menehtyi liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tietojen mukaan yhteensä 21 henkilöä vuonna 2021. Liikennekuolemista 4 tapahtui Etelä-Savossa, 12 Pohjois-Savossa ja 5 Pohjois-Karjalassa. Kuolleiden määrä vähentyi yhdellä vuoteen 2020 verrattuna, tiedottaa Pohjois-Savon ely-keskus.

Loukkaantuneita oli Tilastokeskuksen mukaan marraskuun loppuun mennessä Itä-Suomessa 318. Alustavien tietojen perusteella loukkaantuneita on 64 vähemmän kuin vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna.

Pohjois-Karjalassa loukkaantuneiden määrä väheni 18:lla, puolet tästä vähennyksestä tuli Joensuun onnettomuuksista. Liikennekuolemien määrä oli 5, missä oli yhden vähennystä edelliseen vuoteen.

Itä-Suomen liikennekuolemissa vuodelta 2021 erottuu selkeästi kaksi taustatekijää: alkoholi ja kovat ajonopeudet. Ajonopeudet ovat olleet taustatekijänä noin puolessa Itä-Suomessa sattuneista liikennekuolemista. Onnettomuuksista puolet on ollut suistumisonnettomuuksia ja noin kolmannes kohtaamisonnettomuuksia. Alkoholi on ollut osasyynä noin joka kolmannessa liikennekuolemassa. Itä-Suomen liikennekuolemat sattuvat koko maata useammin henkilöautoissa.

Osallisten iän mukaan ei tilastoista nouse esiin selkeästi erottuvaa ikäryhmää. Aiempiin vuosiin verrattuna ikäihmisten osuus onnettomuuksista oli vuonna 2021 vähäisempi. Ajokuntoon ja ajoterveyteen liittyvät taustatekijät näkyvät lähes puolessa vuoden 2021 liikennekuolemista. Tieliikenteessä loukkaantuneiden määrä väheni erityisesti maakuntien keskuskaupungeissa Kuopiossa, Mikkelissä ja Joensuussa. Onnettomuuksien taustatiedot perustuvat poliisin kirjaamiin onnettomuustietoihin ja OTI:n (Onnettomuustietoinstituutti) aineistoon tutkijalautakuntien selvityksistä.

Itä-Suomen liikenteessä kuolleista kaksi oli 17-vuotiaita. Edellisen neljän vuoden aikana (2017-2020) ei liikenteessä kuollut yhtään 17-vuotiasta.

Kommentoi

Hae sivuilta