Julkaistu    |  Päivitetty 
Taru Tykkyläinen

Enemmän aikaa oppia – kaksikymmentäyksi kylmäojalaislasta aloitti esikoulun vuotta tavallista aiemmin osana valtakunnallista kokeilua

Tuukka-isä ja Marika-äiti ovat laittaneet jo merkille, että Topias Kärjelle, 5, on kertynyt uusia taitoja esiopetuksessa. Perhe on ollut hyvin tyytyväinen päätökseensä osallistua kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun. Taru Tykkyläinen Tuukka-isä ja Marika-äiti ovat laittaneet jo merkille, että Topias Kärjelle, 5, on kertynyt uusia taitoja esiopetuksessa. Perhe on ollut hyvin tyytyväinen päätökseensä osallistua kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun.

Tuhannet viisivuotiaat lapset ympäri Suomen aloittivat esikoulutaipaleensa vuotta tavallista aiemmin, kun kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu alkoi elokuussa. Kontiolahdelta valtakunnalliseen kokeiluun osallistuu Kylmäojalla sijaitseva päiväkoti Päivänpaiste, jossa aloitti yksi 21-lapsinen koeryhmä.

Ryhmään valittiin kaikki vuonna 2016 syntyneet lapset, joilla oli jo varhaiskasvatuspäätös Päivänpaisteeseen, sekä muutama heidän kotihoidossa ollut ikätoverinsa lähialueelta. Osallistuminen oli vapaaehtoista, mutta päiväkodinjohtaja Tero Hurskaisen mukaan miltei kaikki lapset, joille paikkaa tarjottiin, lähtivät mukaan.

- Ryhmän toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin. Alussa olemme panostaneet ryhmäytymiseen ja toimintakulttuurin rakentamiseen. Kokeilun esiopetussuunnitelmaa toteutetaan kahden vuoden ajan, mikä tarjoaa enemmän mahdollisuuksia ja kiireettömyyttä.

Kokeiluun osallistuvien lasten vanhempien päällimmäinen huoli on ollut, miten paljon viisivuotiaalta vaaditaan ja kuinka koulumaista opetus on. Vastaus on ollut huojentava.

- Kaiken lähtökohtana on leikki, tutkiva oppiminen ja lapsilähtöisyys. Asioita tutkitaan ja havainnoidaan yhdessä muun muassa leikin kautta. Työntekijä on lapsen tukena, mukana leikissä ja auttaa sitä kautta oppimaan, Hurskainen teroittaa.

- Oppimisen suhteen ei kiirehditä, vaan projektiluonteiseen, leikinomaiseen työskentelyyn on hyvin aikaa. Pienryhmätyöskentely on todella merkityksellistä, jotta pystytään huomioimaan lasten yksilölliset vahvuudet ja tarpeet.

Ensi vuonna uusi ryhmä

Varhaiskasvatuksen ryhmien määrä Päivänpaisteessa ei kasvanut kokeilun myötä, vaan yksi 3-5-vuotiaiden ryhmä muutettiin 5-vuotiaiden esiopetusryhmäksi. Ryhmässä työskentelee kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa ja kaksi lastenhoitajaa.

- Alussa suunnittelutyötä on vaatinut ryhmän arjen saaminen rullaamaan, mutta yhtä lailla työstetään sitä, miten uuden ryhmän toiminta nivoutuu koko työyhteisöön. Erityisesti yhteistyö toisen esiopetusryhmämme kanssa on jatkossa tärkeää.

Lasten kehittymistä seurataan valtakunnallisilla seurantatutkimuksilla, jotka koostuvat yksilötehtävistä. Päivänpaisteen koeryhmän ohella samoihin tutkimuksiin osallistuvat myös ikätovereista koostuvat verrokkiryhmät Onttolan päiväkodissa ja Peltosirkun päiväkodissa.

- Verrokkiryhmien vastausten myötä saadaan valtakunnallista tutkimustietoa lasten kokonaisvaltaisesta kehityksestä, kun 5-vuotiaat ovat omassa ryhmässään. Syksyn seurantatutkimukset ovat juuri käynnissä.

Valtakunnallisesta tutkimushankkeesta saatua tietoa käytetään aikanaan päätöksenteon pohjana. Kaksivuotiseen esiopetuksen kokeilu jatkuu toukokuun 2024 loppuun. Vuonna 2016 syntyneiden lasten lisäksi kokeiluun osallistuu joukko vuonna 2017 syntyneitä lapsia, jotka aloittavat oman esikoulutaipaleensa syksyllä 2022.

- Perheiltä on jo tullut kiinnostuneita kyselyjä ensi syksyn ryhmästä. Odotamme siihen liittyen opetus- ja kulttuuriministeriöstä ohjeistusta ja tarkemmin asiaan palataan keväällä. Nyt aloittaneen ryhmän osalta saimme suorat tiedot, ketkä lapsista kokeiluun pääsevät, joten oletus on, että samalla tavalla mennään myös ensi vuonna, Hurskainen toteaa.

Joensuussa koeryhmiä on yhdeksässä päiväkodissa ja kokeiluun osallistuu noin 150 lasta. Enon ja Uimaharjun alueen päiväkodit eivät ole kokeilussa mukana.

Esikoululaiselle on jo lyhyessä ajassa karttunut uusia taitoja

Kylmäojalainen Topias Kärki, 5, aloitti esikoulun tänä syksynä. Se on muuttanut myös koko perheen arkea, sillä aikaisemmin Topias ei ole ollut päiväkodissa hoidossa.

- Topias on ollut kotona minun ja nuorempien sisarustensa kanssa sekä käynyt Lehmon Punaposken leikkikerhossa kaksi kertaa viikossa. Onhan se ollut muutos, kun nyt eskaria on viitenä päivänä viikossa. Topias on eskarissa päivittäin puoli yhdeksästä puoli yhteen, paitsi perjantaisin loppuu jo puoli kahdeltatoista, Topiaksen äiti Marika Kärki kertoo.

Kun tieto Topiaksen valinnasta kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun koeryhmään tuli keväällä, paikan hakemista pohdittiin perheessä jonkin verran. Isä Tuukka Kärki soitti ja kysyi kokeilusta lisätietoja, joita onkin perheen mukaan ollut hyvin tarjolla.

- Ehkä se mietitytti eniten, jaksaako Topias sitä. Mutta sitten totesimme, että hän on sen verran sosiaalinen luonne, että kokeillaan. Nyt olemme jo nähneet, että esiopetus on tehnyt hänelle todella hyvää, Marika sanoo.

Vanhemmat ovat olleet mielissään siitä, että esiopetuksessa panostetaan leikkiin ja huomioidaan lapsi yksilönä. He ovat laittaneet merkille, että Topias on jo parissa kuukaudessa oppinut uusia taitoja.

- Leikin kautta uusia taitoja opitaan vähän huomaamattakin. Tuukka havaitsi pelatessaan Afrikan tähteä Topiaksen kanssa, että Topias osasikin yhtäkkiä laskea tosi taitavasti pieniä yhteenlaskuja, Marika sanoo.

- Sehän kertoo jo vanhemmalle aika paljon, kun lapsi lähtee eskariin hyvällä mielellä ja tulee hyvillä mielin kotiin. Siitä huomaa, että siellä on mukavaa ja kavereita on löytynyt. Meidän perheellemme tämä on ollut tosi hyvä juttu, hän lisää.

Kommentoi

Hae sivuilta