Julkaistu 
Taru Tykkyläinen

Alueellinen jätehuoltolautakunta kokoontuu puimaan Enon jäteaseman ja kiertävän keräyksen äkillistä päättymistä – ehdotus: Puhakselta pyydetään selvitys palveluiden järjestämisestä jatkossa

Enon jäteasema sijaitsi kunnan varikolla Kauppatien varressa. Taru Tykkyläinen Enon jäteasema sijaitsi kunnan varikolla Kauppatien varressa.

Puhas oy ilmoitti 20. syyskuuta päättäneensä Enon jäteaseman toiminnan. Samalla Puhas keskeytti toistaiseksi Joensuun kantakaupungin, Hammaslahden, Heinävaaran, Kiihtelysvaaran ja Reijolan kiertävän keräyksen, jossa on vastaanotettu vaarallisia jätteitä sekä sähkö- ja elektroniikkalaitteita. Yhtiö kertoi muutosten johtuvan työturvallisuudessa havaituista puutteista.

Joensuun alueellinen jätelautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan ensi viikon tiistaina. Asiaa lautakuntakäsittelyä varten valmistellut jätehuoltosuunnittelija Anna Kettunen nostaa esitystekstissään esille, että Enon jäteasema ja kiertävä keräys ovat jätelautakunnan ja Puhaksen yhteisesti hyväksymän jätehuollon palvelutason mukaisia palveluita.

–Puhas on vuoden 2020 jätehuollon palvelutason seurantaraportissa todennut, että vuonna 2019 kokeiluna alkanut Enon jäteasemapalvelu on muutettu pysyväksi mobiilipalveluksi, esitystekstissä todetaan.

Esityksessä tuodaan lisäksi esille, että Puhaksen olisi pitänyt varmistaa keräyksen työturvallisuus ennakoivasti ja ratkaista työturvallisuuspuutteet palveluita keskeyttämättä.

Jätehuoltosuunnittelijan päätösehdotus on, että alueellinen jätelautakunta pyytää Puhakselta selvityksen kiertävän keräyksen ja Enon jäteaseman jätehuoltopalveluiden järjestämisestä jatkossa. Selvitystä pyydettäisiin ehdotuksen mukaan 21. lokakuuta mennessä.

Kommentoi

Hae sivuilta