Julkaistu    |  Päivitetty 
Taru Tykkyläinen

Ilmastovahti seuraa Joensuun kaupungin ilmastotavoitteisiin pyrkimistä

Hiilineutraaliuteen pyritään muun muassa liikkumiseen ja liikenteeseen liittyvillä toimenpiteillä. Kuvituskuva. Arkistokuva: Juha Inkinen Hiilineutraaliuteen pyritään muun muassa liikkumiseen ja liikenteeseen liittyvillä toimenpiteillä. Kuvituskuva.

Joensuun kaupunki on julkaissut Ilmastovahdin, jonka avulla kuka tahansa voi tarkastella kaupungin toteuttamia toimenpiteitä asetettujen ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi sekä seurata, kuinka kaupungin kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen etenee.

Joensuun tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä. Hiilineutraalius saavutetaan vähentämällä kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 60 prosenttia vuoden 2007 tasosta vuoteen 2025 mennessä. Jäljelle jäävät päästöt sidotaan hiilinieluihin tai kompensoidaan.

Ilmastovahti kertoo myös, kuinka paljon eri toimenpiteillä on mahdollista laskennallisesti saavuttaa päästövähennyksiä. Se esittää toimenpiteille lasketut kustannusarviot sekä arviot toimenpiteiden kustannusvaikuttavuudesta.

Kaupungin ilmastotoimet koskevat muun muassa päästöjen hillintää ja seurantaa, energiantuotantoa ja energiatehokkuutta, liikennettä ja liikkumista, kestävää kulutusta ja kiertotaloutta sekä luonnon monimuotoisuuden suojelua ja ilmastonmuutokseen sopeutumista.

Ilmastovahti-sivuston kokosi Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Joensuun kaupungin rahoittama Ilmastokorttelit-hanke. Ilmastovahti löytyy osoitteesta joensuu.fi/web/ilmastovahti.

Kommentoi

Hae sivuilta