Julkaistu 
Taru Tykkyläinen

Teollisuuden aloilla on Kontiolahdella kova hööki päällä, mutta osa paikallisista yrityksistä kamppailee yhä koronakurimuksessa TILAAJILLE

Teollisuuden aloilla on Kontiolahdella kova hööki päällä, mutta osa paikallisista yrityksistä kamppailee yhä koronakurimuksessa Suvi Palosaari

Kontiolahden yritysten yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi heinä–joulukuussa 2020 edellisvuoden tilanteeseen nähden 15 prosenttia. Teollisuuden osalta kasvu oli yli 20 prosenttia. Kontiolahden Yrityspalvelu oy:n ja Kontionloikka oy:n toimitusjohtaja Annu Räsänen kuvaa yrityskentällä olevan nyt paljon myönteistä säpinää.

– Teollisuudessa ja kaupan alalla on pääosin tapahtunut positiivista kehitystä. Etenkin teollisella toimialalla on kasvua ja hyviä näkymiä tulevaisuuteen, sillä tilauskannat ovat olleet kasvussa.

– Osin haasteena ovat tosin nyt jo vuoden verran olleet ongelmat tiettyjen komponenttien saatavuudessa. Tuotantoa ei komponenttipulasta johtuen ole päästy kasvattamaan samassa suhteessa kuin kasvanut kysyntä vaatisi, joten haaste on jatkuessaan muodostunut kasvun esteeksi.

Oma pullonkaulansa on useammilla teollisuuden aloilla myös työvoiman saatavuus. Teollisuusyrityksille tehdyn kyselyn mukaan yritykset ennakoivat tälle vuodelle lisätyövoiman tarvetta.

– Maakunnan kohtaanto-ongelma on yrityksen kasvuvaiheessa erityisen haastava. Teollisuuden työpaikat ovat Kontiolahdella lisääntyneet, mutta osaavien hakijoiden saaminen on vaikeaa paitsi tuotannon puolelle, myös esimies- ja asiantuntijatehtäviin, Räsänen kertoo.


Oppilaitoksiin kallellaan

Monet yritykset ovatkin tiivistäneet yhteistyötään oppilaitosten kanssa osaavien tekijöiden saamiseksi tulevaisuudessa.

– Se on ehdottomasti hyvä asia, että yritykset pyrkivät olemaan tiiviissä yhteistyössä ammattiopiston ja ammattikorkeakoulun kanssa siinäkin vaiheessa, kun opiskelijat ovat vielä opintopolulla.

Myös oppisopimusta on hyödynnetty yrityksissä sopivissa paikoissa. Annu Räsänen toivoisi, että oppisopimuskoulutusta kehitettäisiin yritysten kannalta nykyistä helpommaksi vaihtoehdoksi.

– Ylipäätään työelämän ja koulutuksen tulee lähentyä toisiaan entistä enemmän.

Räsänen mainitsee, että maaliskuussa alkanut työllisyyden kuntakokeilu tarjoaa monia keinoja palvella sekä alueen yrityksiä että työnhakijoita aikaisempaa joustavammin.

– Kunnan yritys- ja työllisyyspalveluiden yhteistyönä voidaan räätälöidysti hakea yritykselle eri keinoja saada osaavaa työvoimaa ja työtä hakeville kuntalaisille vastaavasti täsmällisempää apua työllistymiseen.

Huolta ja murhetta on myös

Annu Räsänen huomioi, että koronapandemian takia yritysten tilanne on hyvin kahtiajakautunut. Siinä missä toisissa yrityksissä suunnitellaan investointeja ja mahdollistetaan kasvua, osa paikallisista yrityksistä kärsii edelleen merkittävästi koronapandemian ja -rajoitusten vaikutuksista.

– Paikoin kamppaillaan yhä kysynnän vähenemisen aiheuttamien taloudellisten haasteiden kanssa. Esimerkiksi majoitus- ja ravintolapalvelut sekä osa pienemmistä palveluyrityksistä ovat kovilla. Elpyminen tapahtuma-alalla ja matkailussa voi alkaa, kun rajoitukset poistuvat ja ihmiset uskaltavat liikkua ja kokoontua yhteen.

Kunnan kehittämisyhtiö Kontionloikalla on käynnissä Yrittäjyyden parhaaksi Kontiolahdella 2.0 -hanke, johon on saatu tukea Etelä-Savon ely-keskukselta. Parhaillaan haetaan yritysneuvojaa hankkeeseen.

– Tavoitteena on palvella alueen yrityksiä muuttuvassa tilanteessa, koronatilanteesta aiheutuvissa haasteissa sekä vahvistaa yritysten digitaalisten työkalujen käyttöönottoa. Hankkeen päätavoitteita ovat myös vihreän siirtymän ja kiertotalouden edistäminen yrityskentällä.

Pieneläintuhkaamo Uuroon

Teollisuustonttien suurin kysyntä keskittyy Kontiolahdella Lehmon eritasoliittymän ympäristöön ja eteläpuolelle.

– Jaaman yritysalueella alkaa näyttää pikkuhiljaa siltä, että olisi tarvetta kaavoittaa uusia alueita yrityksille.

Uuron uusimmalle teollisuusalueelle on mahdollisesti tulossa ensimmäinen yritys. Yksi alueelle toimintaa suunnitteleva yritys on pieneläintuhkaamo.

– Tämänhetkinen ajatus meillä on, että voitaisiin ehkä jo elokuun aikana saada toiminta käyntiin. Vielä odottelemme viimeisiä lupa-asioita. Tilat saamme pystyyn elementeistä nopeassa aikataulussa, alkuvuodesta perustetun Itä-Suomen Pieneläintuhkaamo oy:n toimitusjohtaja Aku Jussila kertoo.

Annu Räsäsen mukaan Uuron uusimmasta alueesta on käynnissä myös muutamia neuvotteluja.
– Kiinnostus aluetta kohtaan on ollut vähäisempää kuin Lehmossa, vaikka alue on tietysti hyvin Kajaanintien varressa saavutettavissa sekä Kontiolahdelta että Joensuusta, hän toteaa.

Hae sivuilta