Julkaistu    |  Päivitetty 
Palosaari Suvi

Kontiolahdelle valtionavustusta harrastamisen malleihin

Parkour on lajeista yksi, joka kiinnostaa kontiolahtelaislapsia ja -nuoria. Mikko Makkonen Parkour on lajeista yksi, joka kiinnostaa kontiolahtelaislapsia ja -nuoria.

Kontiolahti pääsee valtakunnallisesti ensimmäisten kuntien joukossa kehittämään uutta harrastustoiminnan mallia. Kontiolahden kunnalle on myönnetty 18 000 euron suuruinen avustus valtion kärkihankkeen pilottivaiheen käytännön toteutukseen. Opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämän hankkeen pyrkimyksenä on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Tavoitteena on luoda Kontiolahdelle pysyvä harrastamisen malli, joka mahdollistaa oppilaille mieluisan, tasa-arvoisen ja maksuttoman harrastuksen koulupäivän yhteydessä.

Harrastamisen malli on Kontiolahden perusopetuksen ja vapaa-aikapalveluiden yhteinen hanke, jossa ovat mukana kaikki 1.-9.-luokkalaiset. Pilotin kesto on 1.tammikuuta-5. kesäkuuta 2021. Ensimmäisessä vaiheessa luodaan pohja tulevien vuosien harrastustoiminnalle sekä kartoitetaan ja kootaan toimijoiden yhteistyöverkosto. Käytännön toteutusta Kontiolahdella hoitaa hankekoordinaattori Saara Sahlstén yhteistyössä koulujen rehtoreiden ja toimijaverkoston kanssa.

Kaiken lähtökohtana on oppilaiden toiveiden kuuleminen. Kontiolahdella oppilaat ovat vastanneet valtakunnalliseen harrastuskyselyyn, jonka tulosten mukaan oppilaat kokivat ylivoimaisesti kiinnostavimmaksi harrastusvaihtoehdoksi parkourin. Sen jälkeen esiin nousivat lumilautailu, laskettelu ja jalkapallo. Pyrkimyksenä on saada ainakin toivotuimpia lajeja kouluille kokeiluun, mikäli vain sopivia toimijoita löytyy toteuttajiksi.

- Oppilaita kiinnostavat hyvin monenlaiset harrasteet ruuanlaitosta soitinten valmistukseen, joten olemme avoimia laajalle harrastustoiminnan kirjolle, koordinaattori Saara Sahlstén kannustaa.

Mielenkiintoista harrastustoimintaa voivat tarjota esimerkiksi erilaiset yhdistykset, järjestöt, seurat ja vaikkapa yksityiset kulttuurintuottajat. Kaikille harrastustoiminnan toteuttajille maksetaan työstä samansuuruinen korvaus.

Hankkeen rahoittajana on Itä-Suomen aluehallintovirasto.

Kommentoi

Hae sivuilta