Julkaistu    |  Päivitetty 
Palosaari Suvi

Joensuun Vesi: jätevedenpuhdistamoa peruskorjataan Enossa, myös Uimaharjussa saneerataan

Joensuun Vesi jatkaa uudiskohteiden ja korjauslistan toteutusta vuonna 2021. Esimerkiksi vesimittarien etäluoentaverkon rakentamista jatketaan. Marko Puumalainen Joensuun Vesi jatkaa uudiskohteiden ja korjauslistan toteutusta vuonna 2021. Esimerkiksi vesimittarien etäluoentaverkon rakentamista jatketaan.

Joensuun Vesi aikoo vuoden 2021 aikana tehdä investointeja kokonaisuudessaan noin 7,4 miljoonalla eurolla. Uudiskohteiden lisäksi sillä on korjauslista, johon kuuluu muiden muassa Kuhasalon, Enon ja Tuupovaaran jätevedenpuhdistamojen rakenteiden peruskorjausta ja prosessien tehostamista uusiutuvan energian käytön osalta. Lämpöpumppujen toimintaa ja lietteen tiivistystä aiotaan tehostaa. Myös valaistuksen muuttamista näissä paikoissa jatketaan energiatehokkaammaksi.

Joensuun Vesi turvaa vuoden aikana myös toimintavarmuuttaan tekemällä vesistöalituksia esimerkiksi Rukavedellä Uimaharjussa. Lisäksi vesihuoltoverkoston peruskorjausohjelmaa toteutetaan muun muassa Uimaharjussa Ukkolanraitin jätevesilinjaa jatkosaneeraamalla. Valvomoympäristöä uusitaan edelleen ja vesimittarien etäluentaverkon rakentamista jatketaan.

Kommentoi

Hae sivuilta