Julkaistu 

Korona ja Suomi: Muutoksia rajoituksiin suurten yleisötilaisuuksien ja matkailun osalta

Suomessa voidaan järjestää yli 500 henkilön tilaisuuksia heinäkuun alusta alkaen tietyin järjestelyin.

Alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa yleisötilaisuuksien enimmäishenkilömäärä on edelleen 500 henkilöä 31. heinäkuuta saakka. Sallittu yleisömäärä voidaan kuitenkin ylittää tietyin poikkeuksin.

Ulkotiloissa järjestettävissä tilaisuuksissa, joissa on käytettävissä useita katsomolohkoja tai yleisölle tarkoitettuja rajattavissa olevia alueita, voidaan eriyttämisjärjestelyin sallia yli 500 henkilön yhteisyleisömäärä 1. heinäkuuta lähtien.

Tämä edellyttää, että tilaisuuteen osallistuva yleisö voidaan sijoittaa omille istumapaikoille tai alueille enintään 500 henkilön erillisiin katsomolohkoihin tai yleisöalueille. Jokaisella katsomolohkolla tai alueella on varmistettava turvallisuus turvaetäisyyksien ja hygieniaohjeistuksen avulla.

Käytössä olevien katsomolohkojen välille on järjestettävä selkeä suojavyöhyke. Jokaiselle lohkolle tulee olla omat kulkureitit, palvelut (kuten mahdolliset tarjoilupalvelut ja saniteettitilat) sekä tapahtumahenkilökunta.

Ulko- ja sisätiloissa järjestettävien yleisötilaisuuksien ja yleisesti yleisötilaisuuksien järjestämisestä 1. elokuuta lähtien linjataan viikolla 25.

Rajat osittain auki

Suomen hallitus on linjannut 11. kesäkuuta sisärajavalvonnan osittaisesta jatkamisesta sekä ulkorajaliikenteen rajoittamisesta edelleen 14. heinäkuuta asti. Valtioneuvosto päättää asiasta yleisistunnossaan 12. kesäkuuta.

Linjauksen mukaan sisärajavalvonta poistuu 15. kesäkuuta alkaen Suomen ja Norjan väliseltä maarajalta. Se poistuu myös Suomen ja Norjan, Tanskan, Islannin, Viron, Latvian ja Liettuan välisestä lentoliikenteestä ja säännöllisestä lauttaliikenteestä ja yksityishenkilöiden matkailusta omalla veneellä.

Sisärajavalvonta jatkuu edelleen Suomen ja muiden kuin edellä mainittujen Schengen-maiden välisessä liikenteessä. Näin ollen sisärajavalvonta jatkuu esimerkiksi Suomen ja Ruotsin välisessä liikenteessä.

Paluuliikenne Suomeen, työmatkaliikenne ja muu välttämötän liikenne on mahdollista. Viimeksi mainittu voi olla esimerkiksi perheasia, henkilökohtainen syy tai kiinteistö, asunto tai vapaa-ajan asunto Suomessa. Perustuislain mukaan suomalaisella on aina oikeus palata kotimaahansa, ja jokaisella on oikeus halutessaan lähteä Suomesta, ellei henkilöllä ole tähän lakiperusteista estettä. Hallitus kuitenkin suosittelee edelleen välttämään tarpeetonta matkustamista muualle paitsi Norjaan, Tanskaan, Islantiin, Viroon, Latviaan ja Liettuaan.

Rajaliikenteen rajoitukset jatkuvat nykyisellään ulkorajalla eli Venäjän rajalla ja muista kolmansista maista saapuvien kohdalla 14. heinäkuuta saakka. Ulkorajoilla sallitaan paluuliikenne Suomeen, kauttakulkuliikenne Helsinki-Vantaan lentokentällä ja muu välttämätön liikenne. Suomen kansalaisen perheenjäsenten maahanpääsy on mahdollista kansallisuudesta riippumatta.

Omaehtoista karanteenia suositellaan 15. kesäkuuta kaikille Suomeen saapuville, jotka tulevat maista, joihin kohdistuu edelleen sisä- tai ulkorajavalvonta. Tällaisia maita ovat esimerkiksi Ruotsi, Saksa ja Venäjä. Omaehtoista karanteenia ei tarvita, jos henkilö saapuu Virosta, Latviasta, Liettuasta, Norjasta, Tanskasta tai Islannista. THL:n ohjeistaman 14 vuorokauden omaehtoisen karanteenin sisältö ei sinänsä muutu.

Matkalle lähtijän pitää itse varmistaa kohdemaan maahantulo- ja karanteenimääräykset ja ottaa huomioon Suomeen palaajan karanteenisuositukset.

Lisätietoja aiheesta löytyy Valtioneuvoston nettisivuilta.

Kommentoi

Hae sivuilta