Julkaistu 

Kontiolahden apteekki ja Lehmon sivuapteekki palkittiin Vuoden tutkimusapteekkina

Vuoden tutkimusapteekki 2019 -tunnustus on myönnetty Kontiolahden apteekille ja sen Lehmon sivuapteekille. Tutkimusapteekeilla on tärkeä rooli siinä, että lääkkeiden toimivuudesta suomalaisten potilaiden arjessa saadaan tietoa.

Joka neljäs suomalainen apteekki kuuluu tutkimusapteekkien verkostoon, jonka kanssa Oriola toteuttaa vuosittain useita tutkimuksia lääkehoidon arkivaikuttavuudesta.

Vuoden tutkimusapteekki -tunnustus on jaettu vuodesta 2014. Sen tarkoituksena on nostaa esiin apteekeissa tehtävää arvokasta ja uraauurtavaa tutkimustyötä. Tämän vuoden palkitut saivat kiitosta erityisestä aktiivisuudestaan arkivaikuttavuustutkimusten tiedonkeruussa. Kontiolahden apteekki ja sen Lehmon sivuapteekki ovat olleet tutkimusapteekkeja vuodesta 2016.

- Tunnemme asiakkaamme hyvin, mikä auttaa löytämään tutkimuksiin soveltuvia vastaajia. On ollut hienoa nähdä, miten motivoituneita asiakkaat ovat olleet vastaamaan. Apteekki on luonteva paikka tällaisten tutkimusten toteuttamiseen, sillä meille asiakkaat uskaltavat kertoa terveysasioistaan. Apteekin näkökulmasta tutkimustoiminta myös syventää asiakassuhteita ja omaa tietämystä eri terapia-alueista sekä tuo vaihtelua apteekin arkeen, kertoo tutkimustoiminnasta vastaava farmaseutti Tatu Pääkkönen Lehmon sivuapteekista.

Arkivaikuttavuustutkimuksilla saadaan tietoa lääkkeen toimivuudesta ja vaikuttavuudesta potilaan arjessa. Tutkimuksissa potilaiden kokemukset voidaan yhdistää kansalliseen rekisteritietoon, mikä auttaa kehittämään kustannusvaikuttavaa lääkehoitoa. Tietoa voidaan hyödyntää koko terveydenhuollon arvoketjussa, esimerkiksi hinta- ja korvattavuushakemuksen, lääkehoidon tukipalvelujen kehityksen tai tuotekehityksen tukena.

- Arkivaikuttavuustutkimusten tuloksia hyödynnetään lääkehoitoon liittyvässä päätöksenteossa kasvavassa määrin. Kattavien julkisten rekisterien ansiosta Suomella on hyvät edellytykset houkutella kansainvälisiä tutkimusinvestointeja. Näin edistetään myös tehokkaiden lääkehoitojen saamista suomalaisille potilaille, sanoo Oriolan arkivaikuttavuustutkimuksista vastaava johtaja Heli Salminen-Mankonen.

Parhaimmillaan tutkimustoiminnalla edesautetaan yhteiskunnan lääkekustannusten laskua, kun markkinoille saadaan potilasta tehokkaasti auttavia ja toimivia lääkehoitoja.

Kommentoi

Hae sivuilta