Julkaistu 

Kontioniemen ja kirkonkylän alakoulujen oppilasmääriin mahdollisesti muutoksia

Kontioniemen kouluun suunnitellaan oppilasmäärän kasvua siirtämällä oppilaita kouluun Kirkonkylän koulun alueelta. Suvi Palosaari Kontioniemen kouluun suunnitellaan oppilasmäärän kasvua siirtämällä oppilaita kouluun Kirkonkylän koulun alueelta.

Kontiolahden sivistyslautakunta käsittelee keskiviikkona 27. marraskuuta Kirkonkylän koulun ja Kontioniemen koulun oppilaaksiottoalueen muutoksia.

Sivistysjohtaja ehdottaa huomisessa kokouksessa lautakunnalle, että Kontioniemen kouluun voitaisiin siirtää oppilaita Huoltamotie–Lepola–Kaskikumpu -alueelta, josta nykyisin oppilaat käyvät koulua kirkonkylällä. Ehtona olisi se, että kuljetuskustannukset eivät kasva ja opetusryhmät muodostuisivat pedagogisesti toimiviksi. Ehdotuksen mukaan lautakunta esittäisi kunnanhallitukselle, että asia otettaisiin huomioon koko kouluverkoston tulevaisuuden tarkastelussa.

Oppilaiden väheneminen kirkonkylältä tarkoittaisi Kirkonkylän koulussa siirtymistä osittaiseen yhdysluokkaopetukseen ja yhden opetusryhmän vähentymiseen. Muutos koskisi kaikkia edellä mainitun alueen alakouluoppilaita, joiden ensisijaiseksi koulupaikaksi tulisi Kontioniemen koulu.

Asiaa valmisteltaessa tulisi kuitenkin kuulla huoltajia muun muassa jatkavien oppilaiden kaverisuhteiden, harrastusten ja muiden tekijöiden myötä, joita voisi nousta esille mahdollisen muutoksen yhteydessä.

Oppilaita ennakoitua vähemmän

Sivistyslautakunnan esityslistan mukaan Kontioniemen uusi alakoulu on rakennettu yksisarjaiseksi alakouluksi. Suunnitelmavaiheessa oli tiedossa vajaan yksisarjaisen koulun oppilasennuste, mutta tilat rakennettiin entistä koulua suuremmiksi silmällä pitäen alueen vetovoiman kehitystä ja kasvua. Kontioniemen koulun oppilasmäärä on kuitenkin jäämässä lähivuosina ennakoitua alhaisemmaksi, ja kouluun mahtuisi oppilaita myös muualta kuin Kontioniemestä. Kasvattaminen yksisarjaisena alakouluna ei vaadi lisärakentamista, ja rakennuksen yläkerrassa oleva lisätilavaraus mahdollistaisi kouluverkon alueella laajemminkin mahdollisesti tapahtuvia muutoksia.

Koska Kirkonkylän koulu ja Kontioniemen koulu muodostavat yhteisen oppilaaksiottoalueen, rajan siirtäminen on operatiivisen tason päätös. Koko kunnan kouluverkosta päättää kunnanvaltuusto.

Suvi Palosaari

Kommentoi

Hae sivuilta