Julkaistu    |  Päivitetty 

Valitus Enon yläkoulupäätöksestä hylättiin hallinto-oikeudessa

Uimaharjun koulun pihalle on kohonnut siirtotila, jossa on viisi luokkatilaa aputiloineen. Kuva: Ossi Nyström Uimaharjun koulun pihalle on kohonnut siirtotila, jossa on viisi luokkatilaa aputiloineen.

Itä-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt valituksen Eno–Uimaharju alueen yläkoulujärjestelyistä. Valitus koski Joensuun kaupunginvaltuuston helmikuista päätöstä siirtää Enon alueen yläkoulutoiminnot Uimaharjuun.

Valitusta perusteltiin kuntalaisten huonoilla vaikuttamismahdollisuuksilla ja huonolla valmistelulla. Hallinto-oikeuden oikeudellisessa arvioinnissa todetaan, että valtuuston toimivaltaan kuuluu arvioida, pitääkö se suoritettua valmistelua sisällöllisesti riittävänä päätöksenteon pohjaksi vai palautetaanko asia kunnanhallitukselle uutta valmistelua varten. Valtuuston päätöksen valmistelu on voinut syntyä virheellisessä järjestyksessä valmistelussa esillä olleiden puuttellisten tai virheellisten tietojen perusteella lähinnä sellaisessa tilanteessa, jossa tiedot olisivat oikein tai ylipäänsä valtuutetuille luovutettuina voineet todennäköisesti vaikuttaa päätöksen lopputulokseen.

Hallinto-oikeus toteaa, että yläkoulujen yhdistymistä koskevaa asiaa on valmisteltu sekä hyvinvointilautakunnassa että kaupunginhallituksessa selvittämällä kahta vaihtoehtoista ratkaisua. Valmistelussa on selvitetty kummankin ratkaisun osalta yläkoulujen yhdistymisen edellyttämiä tilaratkaisuja sekä niihin liittyviä investointitarpeita ja kustannuksia sekä riskitekijöitä. Valittajien käsityksen mukaan valmistelun yhteydessä olisi tullut hankkia pelastusviranomaisen lausunto Uimaharjun koulun sijaintiin liittyvistä turvallisuustekijöistä. Kun otetaan huomioon kaupunginhallituksen esittämin tavoin se seikka, että kyseessä on jo toiminnassa pitkään ollut koulu, on mainitun lausunnon hankkiminen yläkoulun sijoittamista koskien ollut tarpeetonta, ja joka tapauksessa kaupungin harkinnassa.

Valittajien mukaan oppilasmäärät ilmoitettiin toistuvasti väärin valmistelun aikana. Hallinto-oikeuden mukaan päätöspöytäkirjojen valmisteluosioissa ei kuitenkaan lainkaan ilmoitettu alakoululaisten määriä, vaan valmistelussa on esitetty oppilaslukumäärät yläkouluissa. Päätöksentekijöillä on ollut tiedossa, että Enon yläkoulu on Uimaharjua selvästi oppilasmäärältään isompi. Niinpä valmistelussa esitetyt tiedot eivät ole puutteellisia tai virheellisiä niin, että niillä olisi voinut ratkaisevaa vaikutusta päätöksen lopputulokseen.

Koulumatkojen pituudet olivat yksi valituskohde, johon hallinto-oikeus totesi päätöksessään, ettei mikään viittaa siihen, että koulumatkat Uimaharjun yläkouluun muodostuisivat niin pitkiksi, ettei niitä voitaisi toteuttaa perusopetuslain mukaisesti. Myös sisäilmatutkimuksia ja turvallisuutta puitiin valitusprosessissa. Hallinto-oikeus toteaakin, että valmistelussa sisäilmaan liittyvien riskien sekä investointikustannusten on arvoitu olevan Uimaharju-vaihtoehdossa pienemmät, eikä valittajien esittämä selvitys osoita arviota selkeästi virheelliseksi. Kaupungin valmisteluaineistossa oli käsitelty myös kahden yläkoulun mallin mukaisia vaikutuksia ja kustannuksia. Yhteen yläkouluun siirtymisen perustelut ilmenevät valmistelutiedoista.

Hallinto-oikeus perustelee hylkäävää päätöstään myös sillä, että valmisteluaineisto kokonaisuutena huomioon ottaen ei ole myöskään ilmennyt, että valmistelu ei olisi ollut puolueetonta ja asiallista. Kaupunginvaltuuston päätös ei siten ole valittajien esittämillä virheellistä valmistelua koskevilla perusteilla virheellisessä järjestyksessä syntynyt.

Lue koko päätös Joensuun kaupungin sivuilta kohdasta kuulutukset.

Kommentoi

Hae sivuilta