Julkaistu    |  Päivitetty 

Enon terveysaseman ja hammashuollon palveluihin muutoksia sisäilmaongelmien takia

Enon terveysaseman ja hammashoitolan toimintaan suunnitellaan muutoksia vakaviksi muuttuneiden sisäilmaongelmien takia. Kuva: Suvi Palosaari Enon terveysaseman ja hammashoitolan toimintaan suunnitellaan muutoksia vakaviksi muuttuneiden sisäilmaongelmien takia.

Enon terveysaseman ja hammashoitolan toimintaan suunnitellaan muutoksia vakaviksi muuttuneiden sisäilmaongelmien takia. Lääkärien ja hoitajien vastaanotoille sekä Islabin näytteenottopisteelle on löydetty korvaavat tilat Enosta, mutta osa hammashuollon palveluista joudutaan todennäköisesti siirtämään lähialueen hammashoitoloihin, tiedottaa Siun sote.

Enon terveysasemakiinteistön sisäilmaongelmat ovat olleet tiedossa pitkään. Ongelmia on ratkottu jo Joensuun kaupungin aikana sekä toiminnan siirryttyä Siun sotelle, mutta ongelmat ovat jatkuneet. Maaliskuun lopulla valmistuneiden uusimpien sisäilmatutkimusten perusteella lääkäreiden ja hoitajien sekä hammashuollon nykyisten tilojen käytöstä on luovuttava.

– Selvityksessä todettiin rakenteiden mikrobivaurioitumista, joka heikentää sisäilman laatua. Pahimmat vauriot ovat terveysaseman vastaanottotiloissa ja hammashoitolan tiloissa, ja niiden käyttö on todettu työntekijöiden terveydelle haitalliseksi, kertoo Siun soten työsuojelupäällikkö Mikko Simonen.

Siun soten ja tilat omistavan Joensuun kaupungin yhteistyössä teettämien selvitysten perusteella samassa kiinteistössä toimivien terveyskeskussairaalan ja neuvolan tilat ovat paremmassa kunnossa, ja niiden käyttöä voidaan jatkaa.

– Pystymme siirtämään lääkärien ja hoitajien vastaanotot sekä Islabin näytteenottopisteen toisiin tiloihin saman kiinteistön sisällä. Tiedämme tarkemmat remontti- ja muuttoaikataulut huhtikuun lopulla, kertoo terveysasemien ylihoitaja Johanna Ahvalo.

Tiedotteessa kerrotaan, että hammashuollon tilanne on vaikeammin ratkaistavissa. Hammashoitolan siirto toisiin tiloihin edellyttäisi mittavaa remonttia. Kustannukset olisivat arviolta 100 000 euron luokkaa, ja remontista aiheutuisi haittaa muulle palvelutuotannolle tiloissa. Sisäilmaselvitykset edellyttävät myös pikaista siirtymistä pois nykyisistä tiloista. Siun soten palvelutuotantosuunnitelmassa Enon hammashoitolan on suunniteltu lakkaavan, kun Kontiolahden uusi terveysasema valmistuu. Nämä seikat huomioiden tilat omistava Joensuun kaupunki on arvioinut, ettei tilojen remontointi ole taloudellisesti eikä toiminnallisesti järkevää.

– Suunnitteilla on nyt ratkaisu, jossa Enon aikuisväestö voisi asioida missä tahansa muussa Siun soten hammashoitolassa, sen mukaan mikä kenellekin parhaiten sopii. Esimerkiksi Kontiolahden, Heinävaaran, Ilomantsin tai Joensuussa Siilaisen hammashoitoloissa, kertoo johtava ylihammaslääkäri Virva Vänttinen.

– Lisäksi rakentaisimme Enon neuvolan yhteyteen kevyemmän hammashoitohuoneen, jossa voimme tehdä liikkuvan hammashoitoyksikön avulla neuvolaikäisten ja alakoululaisten hammastarkastukset sekä yksinkertaisemmat lasten oikomishoidot, Vänttinen jatkaa.

 Henkilöstövähennyksiä ei ole tarkoitus tehdä, vaan Enon hammashoitolan henkilöstö siirtyisi työskentelemään muihin Siun soten hammashoitoloihin.

 Tarkemmat suunnitelmat siitä, miten palvelut järjestetään sekä mihin tiloihin ja millä aikataululla palvelut muuttavat, valmistuvat huhtikuun loppuun mennessä. Henkilöstö on ollut tiiviisti mukana selvitysten tekemisessä ja vaihtoehtojen pohdinnassa koko selvitystyön ajan. Näillä näkymin muutokset toteutuisivat kesäkuun loppupuolella.

Taustatietoja Siun sotelta

 

Enon terveysasemakiinteistön omistaa Joensuun kaupunki ja Siun sote toimii tiloissa vuokralaisena. Kiinteistön vanhimmat osat on rakennettu 1950-luvulla, uusimmat osat on otettu käyttöön 1990-luvulla. Kiinteistöä on saneerattu vuosien varrella useaan otteeseen, mutta henkilökunnan kokemat sisäilmaongelmat ovat jatkuneet.

Aluehallintovirasto pyysi työsuojeluviranomaisen roolissa Siun sotelta maaliskuun loppuun mennessä selvitystä siitä, mihin toimiin työnantaja aikoo ryhtyä terveellisten työolosuhteiden turvaamiseksi henkilökunnalle. Sisäilmaselvitykset teetti tilat omistava Joensuun kaupunki. Selvitysten rinnalla Siun sote kartoitti laajasti Enon eri kiinteistöjä siltä varalta, että palveluja jouduttaisiin siirtämään pois terveysaseman kiinteistöstä. Vaihtoehtoisista tiloista on kartoitettu muun muassa esteettömyysnäkökulmat ja talotekniikka.

Sisäilmaselvitysten valmistuttua Siun sote ja tilat omistava Joensuun kaupunki ovat jatkaneet pohdintaa terveysasemakiinteistön tulevaisuudesta. Vaikka osa tiloista on käyttökunnossa, ovat vaurioituneiden tilojen ongelmat sen suuruisia, ettei kiinteistön laajakaan peruskorjaus poistaisi niitä kokonaan.

Siun soten valtuuston 17.4.2018 hyväksymässä palvelutuotantosuunnitelmassa Enossa tulee jatkossakin olemaan muun muassa lääkärin, hoitajien ja fysioterapeutin vastaanotot sekä neuvolat ja sosiaalitoimisto. Palvelutuotantosuunnitelmassa Enon hammashoitolan lakkaaminen ja liikkuvien hammashuollon palvelujen lisääminen oli kytketty Kontiolahden terveysaseman valmistumiseen. Sisäilmaongelmien akutisoitumista ei osattu palvelutuotantosuunnitelmassa ennakoida. Siun sote toteutti viime vuonna palvelutuotantosuunnitelman mukaisen muutoksen Enon terveyskeskussairaalassa, kun ikäihmisten asumispaikkojen järjestämiseen tehtiin 1,5 miljoonan euron lisäsatsaus, mikä mahdollisti terveyskeskussairaalan paikkamäärän vähentämisen 40:stä 20:een.

Kommentoi

Hae sivuilta