Julkaistu 

Arkipäivän matkoja kysellään Joensuun seudun asukkailta

Joensuun seudun asukkaiden liikkumistottumuksia sekä mielipiteitä liikenneolosuhteiden kehittämistarpeista kysellään syyskuun aikana.

Tutkimuksilla selvitetään satunnaisesti valittujen asukkaiden yhden arkipäivän aikana tekemiä matkoja sekä heidän mielipiteitään liikenneolosuhteista eri kulkutavoilla liikuttaessa.

Tutkumuslomake postitetaan 2 000 asukkaalle.

Tutkimukset toteuttaa Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus yhteistyössä alueen kuntien kanssa. Edellisen kerran vastaavat tutkimukset on toteutettu vuosina 2012 ja 2015.

Kommentoi

Hae sivuilta