Julkaistu 

"Lainrikkojia ei saada vastuuseen"

Metsäkeskus ei anna täysiä pisteitä Kontiolahden kunnalle ja muille Satamalahden harvennushakkuuseen osallistuneille tahoille.

Huhtikuussa toteutettujen hakkuiden tarkoituksena oli avartaa maisemia puistomaiseksi, mutta samalla hävitettiin erittäin uhanalainen lehtokorpi. Metsäkeskuksen mukaan puuston käsittely on ollut varovaista poimintahakkuuta voimakkaampaa, joten sitä ei voi pitää metsälaissa sallittuna toimenpiteenä.

Metsäkeskus ei katso kuitenkaan tekoa tahalliseksi tai törkeän huolimattomaksi, joten se ei vie asiaa poliisille esitutkintaa varten.

Maastobiologin taustan omaava luontoharrastaja Veli-Matti Sorvari osasi odottaa, että asian tutkiminen jää tähän.

– Perusongelma on, että luontoon kohdistuvien lainvastaisten tekojen tekijöitä ei saada vastuuseen. Harvoin nämä päätyvät tutkittavaksi. Lainsäädännöstä huolimatta ei tule rangaistuksia eikä korvausvelvollisuutta, ja lainrikkominen tuottaa taloudellista hyötyä, Sorvari sanoo.

Hän kertoo harkitsevansa mahdollisia jatkotoimenpiteitä. 

Kommentoi

Hae sivuilta