Julkaistu    |  Päivitetty 

Enon energiaosuuskunta palkittiin kuukauden Hinku-teosta

Projektipäällikkö Anniina Kontiokorpi sekä energia-asiantuntija Markus Hansen-Haug Suomen ympäristökeskukselta luovuttivat Hinku-palkinnon Enon energiaosuuskunnan Urpo Hassiselle, Vesa Mutaselle, Teuvo Hirvoselle ja Tuomo Turuselle. Taru Tykkyläinen Projektipäällikkö Anniina Kontiokorpi sekä energia-asiantuntija Markus Hansen-Haug Suomen ympäristökeskukselta luovuttivat Hinku-palkinnon Enon energiaosuuskunnan Urpo Hassiselle, Vesa Mutaselle, Teuvo Hirvoselle ja Tuomo Turuselle.

Suomen ympäristökeskus palkitsi Enon energiaosuuskunnan Hinku-palkinnolla.

Ympäristökeskus valitsee kuukausittain Hinku-teon valtakunnallisessa Hinku-hankkeessa mukana olevissa kunnissa tehdyistä toimenpiteistä, jotka voivat olla kunnan, yrityksen, yhteisön tai yksityishenkilön toteuttamia.

– Lämpölaitokset korvaavat vuosittain noin kaksi miljoonaa litraa polttoöljyä. Hyödyntämällä paikallista puuhaketta energianlähteenä lämpölaitokset synnyttävät vuosittain noin 5 000 tonnia vähemmän hiilidioksidipäästöjä kevyeen polttoöljyyn verrattuna. Sama määrä hiilidioksidipäästöjä syntyy 500 suomalaisen kaikesta toiminnasta vuoden aikana tai jos uudella autolla ajaa maapallon ympäri 1 000 kertaa, valintaperusteluissa kuvaillaan.

Perusteluissa huomioidaan myös osuuskunnan vaikutus aluetalouteen.

– Lämpölaitosten suora työllistävä vaikutus on noin viisi henkilötyövuotta ja välillisten vaikutusten kautta jopa 7–10 henkilötyövuotta. Aikaisemmin ostoöljyn myötä ulkomaille karanneet rahat jäävät nyt paikallisen yritystoiminnan kautta lähialueille.

Lue lisää torstain 2.11. Pielisjokiseudusta.

Kommentoi

Hae sivuilta