Julkaistu 

Kontiolahti sai hyvä arvion kuntalaiskyselyssä

Kontiolahtelaiset ovat kuntaansa kokonaistasolla tyytyväisiä, ilmenee uudesta kuntalaiskyselystä. Kontiolahti saa asukkailtaan hyvän (3,04) arvion, joka on selvästi myönteisempi kuin neljä vuotta sitten tehdyssä kyselyssä. Asteikko oli 1–4.

Kontiolahden kunta teetti kyselyn Taloustutkimus Oy:llä, joka toteutti sen paperi- ja nettikyselynä 21.2.–30.3. välisenä aikana. Kyselyyn vastasi 1291 täysi-ikäistä kuntalaista. Vastaajista 55 prosenttia oli naisia. Eniten vastaajia oli yli 65-vuotiaiden ikäryhmässä.

Puolet vastaajista on valmis suosittelemaan kuntaansa myös muille asuinkunnaksi. Lisäksi vastaajien keskusteluissa kunta näyttäytyy myönteisessä sävyssä. Kolme neljästä vastaajasta ei aio muuttaa pois Kontiolahdelta.

Palvelujen käyttäjät antoivat korkeimmat arvosanat kasvatus- ja koulutuspalveluille – keskiarvo oli 3,06. Toiseksi parhaan kokonaisarvion sai vapaa-aikapalvelut, 2,93. Palveluiden käyttö on kasvanut kasvatus- ja koulutus-, vapaa-aika- ja elinvoimapalveluissa sekä teknisten palveluissa neljän vuoden takaisesta.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden taso on vastaajien mukaan noussut. Myös teknisten palveluiden useimmat palvelut koetaan aiempaa laadukkaammiksi. Kyselyn mukaan sähköinen viestintä toimii kohtuullisesti. Vastauksista käy ilmi, että varsinkin kunnan kotisivuilta on saatu tarvittava tieto.

Selvityksessä ei nouse esiin selkeitä ja merkittäviä kehittämiskohteita. Kyselyn perusteella huomiota tulisi eniten kiinnittää katujen kunnossapidon riittävyyteen ja kansalaisopiston palveluihin.

 

Kommentoi

Hae sivuilta