Julkaistu    |  Päivitetty 

Kivelän alueen harvennushakkuut alkavat ensi viikolla

Hakkuu toteutetaan yllä olevan kartan perusteella. Pienet muutokset ovat mahdollisia. Karttakuva: Kontiolahden kunta Hakkuu toteutetaan yllä olevan kartan perusteella. Pienet muutokset ovat mahdollisia.

Kunnan mailla Kivelän ja Honkatien metsäalueilla toteutetaan harvennushakkuita ensi viikosta alkaen. Hakkuut kestävät noin kaksi viikkoa.

– Työ tehdään osittain Pohjois-Karjalan Sähkön toiveesta, helpottamaan kesällä toteutettavia sähkölinjojen maakaapelointitöitä, ympäristönsuojelusihteeri Antti Suontama kertoo.

Puutarhatien lenkin sisäpuolelle jäävillä alueilla hakkuut toteutetaan säävarauksella toukokuun aikana.

– Jos säät pysyvät ennustetusti kylminä, hakkuu toteutetaan. Hakkuu siirtyy mahdollisesti kevään alta syksylle, Suontama toteaa.

Hakkuu tehdään puistometsänhoidon periaatteilla ja Kontioenergia kerää oksat ja latvukset energiakäyttöön.

– Alueella kasvaa paikoin hienoja vanhoja mäntyjä ja kuusia, joista terveet ja hyväkuntoiset säästetään maisemapuiksi paikkoihin, joissa iso puu voi turvallisesti vielä kasvaa. Karttaan merkatuille alueille tehdään muutama pienaukko, joilla uudistetaan tasaikäistä kuusimetsää.

Varttuneen metsän alla oleva alusmetsä siistitään ja harvennetaan maisemallisesti puistomaiseen tiheyteen kesällä.

Kommentoi

Hae sivuilta