Julkaistu 

Vesilakiin esitetään muutosta, joka vauhdittaisi kalateiden rakentamista

50-luvulla valmistuneet Kaltimon (kuvassa) ja Pamilon voimalaitokset tekivät järvilohen kutunoususta mahdotonta Pielisjoen yläosissa. Niiden jälkeen vapakalastajat saivat hyviä järvilohisaaliita alempaa Jakokoskelta ja Kuurnankoskelta, mutta tuhon viimeisteli vuonna 1971 valmistunut Kuurnan voimalaitos. Sami Tolvanen 50-luvulla valmistuneet Kaltimon (kuvassa) ja Pamilon voimalaitokset tekivät järvilohen kutunoususta mahdotonta Pielisjoen yläosissa. Niiden jälkeen vapakalastajat saivat hyviä järvilohisaaliita alempaa Jakokoskelta ja Kuurnankoskelta, mutta tuhon viimeisteli vuonna 1971 valmistunut Kuurnan voimalaitos.

Suomen luonnonsuojeluliitto, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ja WWF esittävät vesilakiin muutosta, jolla voitaisiin vauhdittaa kalateiden rakentamista.

Kalateiden rakentamisesta hyötyisivät etenkin uhanalaiset vaelluskalat, kuten lohi ja taimen, joiden kulku lukuisissa joissa ja puroissa pysähtyy patoihin.

Uhanalaisten vaelluskalakantojen elvyttäminen on yksi Sipilän hallituksen kärkihankkeista. Vaelluskalojen palauttaminen padottuihin jokiin on kuitenkin edennyt hitaasti, sillä voimayhtiöt ovat olleet haluttomia tukemaan kalateiden rakentamista vapaaehtoisesti.

Suomen 221 vesivoimalaitoksesta suurin osa on pieniä ja maamme energiantuotannon kannalta käytännössä merkityksettömiä. Useimpien pienten voimalaitosten toimintaa säätelevistä vesiluvista puuttuu kokonaan kalatalousvelvoite. Käytännössä velvoitteen puuttuminen tarkoittaa, ettei voimayhtiöiden täydy edistää uhanalaisten vaelluskalojen palauttamista patoamiinsa jokiin.

Jos kalateitä rakennetaan patoihin, joista velvoite puuttuu, kustannukset kaatuvat nykytilanteessa valtiolle – eivät voimayhtiölle eli haitan aiheuttajalle.

Vuonna 2011 uusittu vesilaki on vesivoimahankkeiden osalta edelleen samanlainen kuin heti sotien jälkeen tapahtuneen vesivoimarakentamisen aikana. Järjestöjen esittämä vesilain muutos mahdollistaisi kalatalousvelvoitteen lisäämisen niihin vesilupiin, joista se tällä hetkellä puuttuu. Lakimuutos velvoittaisi luvan haltijan myös maksamaan sille määrätyn kalatien, jos vesistön patoamisesta ja säännöstelystä aiheutuu vahinkoa uhanalaisille kalakannoille.

Vesilain muutos antaisi hallituksen kärkihankkeelle vauhtia. Se olisi myös satsaus paikallistalouteen, sillä vaelluskalakantojen elpyminen olisi piristysruiske kalastusmatkailulle.

Kommentoi