Julkaistu 

Onttolan vanhan haulikkoradan maaperä puhdistetaan

Onttolan vanhan haulikkoradan alueelta poistetaan pilaantunutta maata, joka aiheuttaa terveys- ja ympäristöriskin maaperälle ja pohjavedelle.


Kohde sijaitsee Lykynlammen I-luokan pohjavesialueella olevalla kiinteistöllä, jonka omistaa Joensuun kaupunki. Noin 3,7 hehtaarin alueella on tutkimusten mukaan noin 16 000 tonnia raskasmetalleilla pilaantunutta maata, joka aiheuttaa terveys- ja ympäristöriskin maaperälle ja pohjavedelle. Vuonna 1968 perustettu haulikkorata suljettiin 1980-luvun lopulla.


Elokuun lopulla alkavassa kunnostusurakassa poistetaan pilaantuneet pintamaat sekä savikiekkojätteet. Massoista erotellaan seulomalla kiviaines, joka hyödynnetään kaivualueiden täytöissä. Työ valmistuu marraskuun loppupuolella.
Työ voi aiheuttaa pölyhaittaa työmaan läheisyydessä ja lisääntyvää raskasta liikennettä lähialueella, erityisesti Uimatiellä. Turvallisuussyistä työmaa aidataan, merkitään ja ulkopuolisten pääsy työmaalle on kielletty.


Hanke toteutetaan valtion jätehuoltotyönä, jonka sopimusosapuolina ovat Joensuun kaupunki, Kontiolahden kunta ja Pirkanmaan ELY-keskus. Kunnostustyön kustannusarvio on 955 000 euroa, josta Joensuun osuus on 30 prosenttia, Kontiolahden osuus 30 prosenttia ja valtion osuus 40 pronsenttia.

Kommentoi

Hae sivuilta