play

Ajatus Louhiojan koulun varhennetusta lakkauttamisesta ei tässä vaiheessa etene – asia otetaan lautakunnan käsittelyyn, jos alueen huoltajilta tulee aloite

Louhiojan koulu lakkautetaan valtuuston päätöksen nojalla, kun koulun oppilasmäärä on 50 oppilasta tai alle.

Louhiojan koulu lakkautetaan valtuuston päätöksen nojalla, kun koulun oppilasmäärä on 50 oppilasta tai alle. Kuva: Hannu Kauhanen

Taru Tykkyläinen

Louhiojan koulun lakkauttamisen ajankohta nousi jälleen keskusteluun, kun Joensuun kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunnan tiistaisen kokouksen esityslista julkaistiin. Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Riitta Huurinainen ehdotti lautakunnalle, että Louhiojan koulun huoltajille järjestettäisiin kuulemistilaisuus ja kuultaisiin huoltajia siitä, halutaanko Louhiojan koulun oppilaiden siirtyvän Enon kouluun jo syksyllä 2024.