play

Seurakunta tänään: Yhdessä

Arkistokuva Enon kirkosta.

Arkistokuva Enon kirkosta. Kuva: Juuso Suhonen.

Kati Nissi

Tuleva pyhä on kirkastussunnuntai, jonka aiheena on huippuhetki kirkastusvuorella. Opetuslapset tunsivat Jeesuksen jumalallisen kirkkauden ja pyhän läsnäolo täytti heidät.

Kirkastushetket ovat uskon syntymisen ja vahvistumisen hetkiä. Ne voivat olla hyvin henkilökohtaisia kokemuksia tai liittyä yhdessä koettuun.

Alkuvuoden aikana olen tuntenut erityisellä tavalla Jumalan hyvyyttä ja rakkautta niissä tilaisuuksissa, joita olemme järjestäneet yhdessä eri seurakunnista tulevien kristittyjen kanssa.

Tammikuussa vietimme musiikillisen rukousillan, jota toteuttamassa oli luterilaisia, ortodokseja, katolisia, helluntailaisia ja adventisteja. Tämän jälkeen olemme järjestäneet helluntaiseurakunnan kanssa evankeliumin ja todistusten iltoja noin kerran kuukaudessa. Illat jatkuvat jälleen elokuussa.

Mainos alkaa
Mainos päättyy
Mainos alkaa
Mainos päättyy

Ekumenia on toteutunut myös seurakunnan päiväkahvien kiikkustuolivieraiden myötä. Sitä toteutetaan arjessa monissa perheissä, joissa perheenjäsenet kuuluvat eri seurakuntiin.

Se, että me erilaisista taustoista tulevat kristityt rukoilemme tai todistamme yhdessä, vahvistaa kokemustamme siitä, että Jumala on suurempi kuin ymmärryksemme. Meillä eri kirkkokunnista tai liikkeistä tulevilla kristityillä on kullakin omat perinteemme, vahvuutemme ja myös heikkoutemme.

Voimme oppia toisiltamme paljon. Meillä voi olla erilaisia opillisia painotuksia sekä erilaisia näkemyksiä esimerkiksi moraalisissa ja eettisissä kysymyksissä. Erilaisuuden kohtaaminen vaatii rohkeutta. Itselle vierailta tuntuvia käsityksiä on helppo pitää vääränlaisina, erottavina, jopa jollain tavalla uhkaavina.

Meillä kristityillä ei kuitenkaan ole varaa eikä edes lupaa jäädä ennakkoluulojemme vangeiksi eikä asettua toistemme yläpuolelle. Herramme rukoilee puolestamme ”Että he kaikki olisivat yhtä”. Tämä ei ole vain kaino toive, vaan herramme tahto: ”Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut.” (Joh.17:21)

Siellä, missä voimme kohdata Jeesuksen myös eri tavoin häneen uskovassa, hän yhdistää meidät rakkaudellaan. Jeesus sanoo meille tänään: ”Tyttäreni, poikani, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi”. Tätä viestiä meidät lähetetään viemään eteenpäin, jokaiselle ihmiselle, Jumalan äärettömästi rakastamalle. Siihen meidät on kutsuttu. Yhdessä!

Kirkkoherra, Enon seurakunta

Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta