play

Linnuista kaivataan tietoa Lintuatlakseen

Kuva: Kati Honkanen

Toimitus

Suomen riistakeskus pyytää tallentamaan havaintoja vesilintupareista ja -poikueista Suomen linnuston pesimälevinneisyyden selvittämiseksi. Lintuatlas-kartoituksella haetaan tietoa pesimälintulajien esiintymisestä 2022–2025.