play

Tulevaisuuteen liittyvä epävarmuus on saanut yritykset varovaisiksi muun muassa investointien tekemisessä, vaikuttaa myös alueen työntekijätarpeeseen

Pielisjoen yrittäjien puheenjohtaja Sari Huovinen toteaa, että talouden kiristyminen vaikuttaa kuluttajien kulutuskäyttäytymiseen ja voi sen myötä heijastua myös yritysten toimintaan.

Pielisjoen yrittäjien puheenjohtaja Sari Huovinen toteaa, että talouden kiristyminen vaikuttaa kuluttajien kulutuskäyttäytymiseen ja voi sen myötä heijastua myös yritysten toimintaan. Kuva: Susanna Lehikoinen-Eriksson

Susanna Lehikoinen-Eriksson

Pielisjoen yrittäjien toiminta-alueella työntekijöiden rekrytointihaasteita on lähinnä yksittäisissä yrityksissä, esimerkiksi teollisuus- ja ravintola-aloilla, kertoo yhdistyksen puheenjohtaja Sari Huovinen. Puutetta on ollut myös muun muassa metsäkoneiden ja puutavara-autojen kuljettajista.

Huovinen kuitenkin painottaa, ettei haaste ole uusi, vaan yritysten ja työntekijöiden kohtaanto-ongelmaa on esiintynyt jo ennen esimerkiksi koronapandemiaa ja muistuttaa yritysten kannalta olevan tärkeää, että myös maaseutualueilla on palveluita.

– Eikä tämä ole pelkästään Uimaharjun tai Enon ongelma, vaan haaste on valtakunnallinen. Mitä kauempana on kuntakeskuksesta, jossa palvelut ovat, sitä heikompaa työvoiman saatavuus on. Toisaalta täällä ihmiset arvostavat läheltä löytyvää työpaikkaa, ettei päivittäin tarvitse ajaa sataa kilometriä, Huovinen pohtii.

Vähentynyt kapasiteetti

Mainos alkaa
Mainos päättyy
Mainos alkaa
Mainos päättyy

Huovinen kertoo, että Pielisjoen yrittäjien alueella yritysten toimintaedellytyksiin vaikuttavat samat asiat kuin valtakunnallisestikin: inflaatio, erityisesti sähkön ja polttoaineiden hinnat, kuluttajien heikentynyt ostovoima ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan.

– Hintojen nousu tuo kustannuspaineita, yritysten lainansaantimahdollisuudet ovat heikentyneet, varovaisuus ja epävarmuus tulevasta vaikuttaa investointihalukkuuteen ja metsä- ja kuljetusaloilla on jouduttu vähentämään kapasiteettia, Huovinen listaa huolenaiheita.

Toisaalta nousseet kustannukset vaikuttavat asiakkaiden kulutuskäyttäytymiseen ja sen myötä koko yrityskenttään. Uutisillakin on vaikutuksensa: kun Stora Enso ilmoitti huonosta tuloksesta, se loi heti epävarmuutta.

Yleisenä pelkona on, että konkurssien uhka kasvaa.
Sari Huovinen

– Tehtaan vaikutus koko tämän alueen taloudelle on iso, kun mietitään, mitä ketjuja kuljetuksesta metsähakkuisiin siihen liittyy. Tällaisilla uutisilla voi olla vaikutusta myös yritysten investointihalukkuuteen, Huovinen sanoo.

Yksityisen kulutuksen vähentyminen on kolahtanut varsinkin ei-välttämättömiin palveluihin.

– Jos jostain pitää karsia, se tehdään sieltä, mistä se on helpointa, Huovinen summaa.

Myös komponenttipula voi vaikuttaa yrityksien toiminnan laajentamiseen tai tuotantomahdollisuuksiin: jos esimerkiksi laitteistoja ei ole saatavilla, ei investointeja voida tehdä, vaikka haluttaisiinkin.

Ei tappiomielialaa

Viime vuodet ovat Pielisjoen yrittäjien alueella johtaneet myös siihen, että jotkut yrittäjät ovat joutuneet sopeuttamaan työntekijöiden ja kaluston määrää. Se on tarkoittanut lomautuksia tai irtisanomisia.

Konkursseja ei Huovisen tietoon ole toistaiseksi tullut.

– Joissain yrityksissä, esimerkiksi kuljetus- ja ravintola-aloilla puskurit voi olla jo käytetty. Kun tällainen epävarmuus ja hankala tilanne pitkittyy, se heikentää yritysten mahdollisuuksia selviytyä. Yleisenä pelkona on, että konkurssien uhka kasvaa. Pahoin pelkään, että niitä tullaan tällä meidänkin alueellamme näkemään, Sari Huovinen summaa.

Kaikesta huolimatta Huovinen teroittaa, ettei yrittäjien keskuudessa koeta tappiomielialaa.

– Yrittäjät ovat tottuneet ratkaisemaan ongelmia ja etsimään erilaisia vaihtoehtoja tarpeen mukaan, ja niin toimitaan nytkin, hän lausuu.

Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta
Haemme jutun kohta