play

Siun sotelta kysely mielenterveys- ja päihdepalveluista

Kuva: Kati Honkanen

Toimitus

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue – Siun sote on avannut Polis-kyselyn mielenterveys- ja päihdehaasteisiin liittyvistä palveluista. Tavoitteena on saada tietoa siitä, miten pohjoiskarjalaiset tuntevat alueensa palvelut ja millaiseksi ne mielletään.