play

Ehdokkaan kynästä: Muistisairauksien testaus rutiiniksi

Annu Räsänen

Meistä jokaisella on muistisairas omainen tai tuttava. Tiedämme, että lääkityksen nopea aloittaminen on ratkaisevaa oireiden hillitsemisen kannalta. Muistisairauksien diagnosointi varhaisessa vaiheessa on ensiarvoisen tärkeää ihmisen elämänlaadulle.